StartSjälvserviceModersmålsundervisning - Ansökan
Självservice

Modersmålsundervisning - Ansökan

Publicerad 2017-02-22
Uppdaterad 2019-12-09 11:05
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Om tjänsten

Här ansöker vårdnadshavare om modersmålsundervisning för elev i grundskolan/grundsärskolan.

Blanketten kan även användas för att meddela att elev inte längre ska delta i modersmålsundervisning.

Villkor

För att ansökan om modersmålsundervisning ska hanteras ska följande villkor vara uppfyllda: 

  1. att en eller båda vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska. 
  2. att språket är dagligt umgängesspråk i hemmet. 
  3. att eleven har grundläggande kunskaper i språket. 
  4. att vårdnadshavarna önskar att eleven ska få undervisning. 
     

Reglerna skiljer sig åt för de nationella minoritetsspråken och det finns inte samma krav som för övriga modersmål. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Huvudmannen är skyldig att anordna undervisning i dessa språk om

  • en elev vill få undervisning
  • det finns en lämplig lärare.

Det finns inte några krav på att språket är elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven har grundläggande kunskaper i språket.

 

Huvudmannen är också skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska. Det gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Men eleven måste ha grundläggande kunskaper i språket.

Avgifter

Modersmålsundervisningen är kostnadsfri.