StartSjälvserviceModersmålsundervisning - Ansökan
Självservice
Publicerad 2023-04-24
Uppdaterad 2024-02-27 10:47
 

Om tjänsten

Här ansöker vårdnadshavare om modersmålsundervisning för elev i grundskolan/anpassade grundskolan, samt gymnasiet. Elev på gymnasiet kan även ansöka själv. 

Eleven får läsa modersmål högst sju läsår. Om det finns särskilda skäl kan eleven få läsa längre.

Ansök via e-tjänst

I e-tjänsten kan du ansöka om modersmålsundervisning för alla språk, inklusive minoritetsspråk. Ditt ärende skickas automatiskt till Centrum för flerspråkighet.

Ansök via blankett

Blanketten fylls i och lämnas till Centrum för flerspråkighet om det gäller grundskola/grundsärskola, eller skolan om det gäller gymnasiet. Blanketten kan även användas för att meddela att elev inte längre ska delta i modersmålsundervisning.

Villkor

För att ansökan om modersmålsundervisning ska hanteras ska följande villkor vara uppfyllda: 

  1. att en eller båda vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska. 
  2. att språket är dagligt umgängesspråk i hemmet. 
  3. att eleven har grundläggande kunskaper i språket. 
  4. att vårdnadshavarna önskar att eleven ska få undervisning. 

Huvudmannen är också skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska. Det gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Men eleven måste ha grundläggande kunskaper i språket.

Sala kommun har beslutat att modersmål erbjuds under högst sju läsår från och med augusti 2023.

I skolförordningen (2011:85) 5 kap 11§ står:

Om en elev ges modersmålsundervisning utanför den garanterade undervisningstiden, är huvudman skyldig att erbjuda eleven sådan undervisning sammanlagt högst sju läsår under elevens skoltid. Eleven kan dock erbjudas modersmålsundervisning under längre tid, om eleven har särskilda behov av sådan undervisning.

Begränsningen enligt första stycket gäller inte nationella minoritetsspråk eller ett nordiskt språk.

Om eleven längre fram vill ha ett slutbetyg i kursen modersmål går det att göra en särskild prövning.

Om en elev har betyg från grundkursen och har tid kvar inom sina sju år kan de fortsätta med gymnasieskolans kurser i modersmålet på gymnasiet. 

Modersmål minoritetsspråk

Reglerna skiljer sig åt för de nationella minoritetsspråken och det finns inte samma krav som för övriga modersmål. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Huvudmannen är skyldig att anordna undervisning i dessa språk om

  • en elev vill få undervisning
  • det finns en lämplig lärare.

Det finns inte några krav på att språket är elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven har grundläggande kunskaper i språket.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se