StartSjälvserviceModersmålsundervisning - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-02-22
Uppdaterad 2022-04-07 14:51
 

Om tjänsten

Här ansöker vårdnadshavare om modersmålsundervisning för elev i grundskolan/grundsärskolan, samt gymnasiet. Elev på gymnasiet kan även ansöka själv. Blanketten fylls i och lämnas till Centrum för flerspråkighet om det gäller grundskola/grundsärskola, eller skolan om det gäller gymnasiet.

Blanketten kan även användas för att meddela att elev inte längre ska delta i modersmålsundervisning.

Här finns kontaktuppgifter till Centrum för Flerspråkighet (CF)

Villkor

För att ansökan om modersmålsundervisning ska hanteras ska följande villkor vara uppfyllda: 

  1. att en eller båda vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska. 
  2. att språket är dagligt umgängesspråk i hemmet. 
  3. att eleven har grundläggande kunskaper i språket. 
  4. att vårdnadshavarna önskar att eleven ska få undervisning. 

Huvudmannen är också skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska. Det gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Men eleven måste ha grundläggande kunskaper i språket.

Modersmål minoritetsspråk

Reglerna skiljer sig åt för de nationella minoritetsspråken och det finns inte samma krav som för övriga modersmål. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Huvudmannen är skyldig att anordna undervisning i dessa språk om

  • en elev vill få undervisning
  • det finns en lämplig lärare.

Det finns inte några krav på att språket är elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven har grundläggande kunskaper i språket.