StartSjälvserviceKulturskolan, kurser - Anmälan
Självservice

Kulturskolan, kurser - Anmälan

Publicerad 2018-08-28
Uppdaterad 2019-09-16 14:12

Kulturskolan i Sala

Kulturskolan - dans, ensembler, instrument, kör, sång, bild och form.

Anmälan

I händelse av kö till undervisning tillämpas följande turordning: 

 • Ankomstdatum av anmälningsblanketten till Kulturskolan. 
 • Elever som ännu inte är inskrivna i kulturskolan har företräde framför önskemål från redan inskrivna om att få gå flera olika kurser samtidigt. 
 • Elev behöver inte återanmälas varje läsår utan anmälan löper tills annat meddelas.
Anmälan går till kulturskolans administratör som skickar en bekräftelse till den e-post du angett. Du bör få en bekräftelse inom en vecka. Som ankomstdatum räknas det datum du gör din anmälan.

Om tjänsten

Kulturskolan erbjuder dig möjligheten att lära dig ett instrument, spela med andra, sjunga i kör eller utveckla din egen sångförmåga. Vi erbjuder även estetisk verksamhet som dans och bild och form.

Tjänstegaranti

Kulturskolan erbjuder 25 lektionstillfällen/läsår. Som lektionstillfälle räknas också studiebesök och konserter med mera.

Villkor

Vem får delta?

Kulturskolan vänder sig i första hand till Sala kommuns barn och elever till och med det år de fyller 19 år.

Vuxna som vill ha undervisning hänvisas i första hand till studieförbund och privata anordnare, men tas emot i kulturskolan i den mån det bedöms gynna undervisningen av barn och ungdomar. Det kan exempelvis handla om undervisningsmetoder där vuxna övar tillsammans med barn för att stärka barnens lärande. Det kan också vara för att upprätthålla hög standard i de orkestrar eller andra ensembler där barn, ungdomar och vuxna spelar tillsammans.

Vid platsbrist prioriteras alltid barn och ungdomar. Vuxeneleven kan därför vid terminsskiften behöva lämna sin plats till förfogande.

De studieförbund som vill presentera sin verksamhet för vuxna som vill spela instrument kan presentera sina erbjudanden via denna länk: www.sv.se/sv/Hemsidesmallar/Avdelningar/Vastmanland/

Kursutbud

Dans

 • Dansmix 4-6 år
 • Street/jazz lågstadiet
 • Street/Jazz mellanstadiet
 • Street/Jazz högstadiet/gymnasiet

Sång

 • Körsång lågstadiet
 • Körsång mellanstadiet
 • Körsång högstadiet/gymnasiet
 • Sång från 11 år

Bild och form

 • Bild/Form 7-9 år
 • Bild/Form 10-12 år
 • Bild/Form från 13-15 år
 • Bild och form från 16 år

Stränginstrument

 • Elbas från 10 år
 • Elgitarr från 9 år
 • Gitarr från 9 år

Stråkinstrument

 • Cello från 6 år
 • Fiol från 7 år
 • Nyckelharpa från 7 år
 • Kontrabas från 12 år

Klaviaturinstrument

 • Piano/Keyboard från 7 år

Slagverk

 • Trummor/Slagverk från 7 år

Blåsinstrument

 • Blockflöjt från 7 år
 • Baryton/Tuba från 7 år
 • Klarinett från 7 år
 • Saxofon från 7 år
 • Trombon från 7 år
 • Trumpet/Kornett från 7 år
 • Tvärflöjt från 7 år
 • Valthorn från 7 år

Spela i band 

 • Spela i band från 10 år

Kulturskolan har som målsättning att elever som väljer blås- eller stråkinstrument deltar i orkesterverksamhet när respektive lärare så bedömer.

Avgifter

Terminsavgiften för det äldsta barnet som är inskrivet i kulturskolan är 500 kr. 

För barn 2 i hushållet är terminsavgiften 250 kr. För hushållets övriga barn är terminsavgiften 0 kr. Som barn i hushållet menas barn som är folkbokförda på samma adress. 

 • För vuxna enligt ovanstående undantag är motsvarande terminsavgift 2500 kr. I mån av tid och möjlighet erbjuds i övrigt vuxna undervisning till kulturskolans självkostnadspris. 
 • För kör- och gruppverksamhet är terminsavgiften 200 kr för barn och ungdomar. 
 • Kulturskolan hyr ut instrument till en kostnad av 250 kr per termin. Uthyrningstiden är på ca ett år. Större blås- och stråkinstrument får hyras längre tid.  

Avgiften debiteras från tredje lektionstillfället varje termin, oavsett när på terminen eleven påbörjar sin undervisning. Inskrivna behöver inte återanmäla sig inför nya läsår. 

Kulturskolan kan för annan verksamhet än det ovan beskrivna grundutbudet fastställa avgifter för olika former av undervisning, exempelvis kortare kurser och ensembleverksamhet. Avgiften skall då sättas i relation till ovanstående. Är undervisningstiden kortare än i grundutbudet, skall alltså avgiften vara lägre. 

Om hushållet har låga inkomster kan man begära avgiftsbefrielse. Kontakta kulturskolan, kulturskolan@sala.se

Hyra av instrument

Kulturskolan hyr ut stråk- och blåsinstrument till en kostnad av 250 kronor per termin. 

I händelse av kö till kurserna

I händelse av att det bildas kö till något instrument vid antagningen, gäller ankomstdatum på anmälningsblankett som företräde.

Relaterade kategorier