StartSkada/olycksfall, anmälan för barn/elev i skola och förskola
Självservice
Publicerad 2017-09-18
Uppdaterad 2024-03-07 08:45
 

Om tjänsten

Alla barn i Sala kommuns skolor är försäkrade dygnet runt för olycksfall, vilket innebär att även olyckor som sker på fritiden ingår i försäkringen. 

Om olycksfallet ägt rum i skolan under skoltid eller på skolområdet oavsett tidpunkt, ska elevens mentor informeras om skolans personal inte redan äger kännedom om olyckan.

Skolan svarar för att ärendet anmäls i kommunens interna tillbudsrapporteringssystem, Respons. Normalt ska olyckor under skoltid skrivas in i kommunens tillbudsrapporteringssystem Respons och blanketten skrivas ut från systemet. Om Respons inte är tillgängligt eller om olycka har skett på fritiden ska dock kommunens tjänsteblankett användas.

Vårdnadshavare anmäler olycksfall direkt till försäkringsbolaget via denna tjänst. Alla personuppgifter på den skadade ska lämnas.

Villkor

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.