StartSjälvserviceFörebyggande, systematiskt brandskyddsarbete
Självservice
Publicerad 2017-02-23
Uppdaterad 2023-08-31 13:10
 

Om tjänsten

Enligt lagen om skydd mot olyckor har den som äger och den som använder byggnader eller andra anläggningar hela ansvaret för brandskyddet.

Ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att ha ordning och reda i sitt brandskydd, att minimera skadorna om olyckan är framme genom interna regler, kontroller och tekniska brandskydd.

Alla företag och organisationer är enligt Lagen om Skydd mot olyckor (LSO) skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Räddningstjänsten Sala-Heby sköter tillsynen så att detta efterlevs och stödjer företag och organisationer i att jobba med SBA. Kontakta dem gärna om du vill veta mer om systematiskt brandskyddsarbete.

Räddningstjänsten Sala-Heby arbetar kontinuerligt med bland annat utbildning och tillsyn för att förebygga olyckor och rädda liv! Dessa är centrala och mycket viktigt delar av Räddningstjänstens uppdrag.

Information till allmänheten

Den information och rådgivning som Räddningstjänsten erbjuder dig som kommuninvånare syftar till att göra dig uppmärksam på vilka krav som ställs på dig i lagstiftningen, men även att ge dig kunskap för att uppfylla dessa krav.

Räddningstjänsten gör detta genom att svara på frågor via mail och telefon, via information på sin kontaktsida, närvara vid olika evenemang, ta emot studiebesök på brandstationerna samt genom att besöka arbetsplatser, föreningar och skolor. Det är viktigt att själv ha kunskap om att förebygga brand, men även att veta hur man ska agera i händelse av brand.

Utbildning

Räddningstjänsten arbetar aktivt med att utbilda kommunernas invånare i brand och sjukvårdskunskap. Detta sker genom utbildningar, bland annat skräddarsydda utbildningar efter företagets eller organisationens behov. Räddningstjänsten utbildar, med återkommande regelbundenhet, kommunens alla anställda i brandskydd och sjukvård. Dessutom erbjuds alla elever i årskurserna sex och åtta en brandskyddsutbildning. Räddningstjänsten utbildar om Heta Arbeten, Hjärt- och Lungräddning, Brandkunskap för alla, Hemsäkerhet, m.m.

Målet är att minst tio procent av kommunens invånare ska gå Räddningstjänstens utbildningar varje år.

Tillsyn

Räddningstjänsten utövar tillsyn genom att kontrollera lagen om skydd mot olyckor (LSO) och dess föreskrifter efterlevs. Lagen handlar om att på bästa sätt skydda och rädda människor i samband med olyckor.

Sammanfattningsvis förtydligar lagen den enskildes ansvar, såväl individer som företag. Genom tillsyn, information och rådgivning ses det till att kraven i lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och de föreskrifter som tillhör uppfylls.

Skötsel och ansvar för kommunernas automatiska brandlarm

Det ligger på Räddningstjänstens ansvar att funktionsprova kommunens automatiska brandlarm enligt reglerna och att åka på felindikeringar dygnet runt. Det finns 55 brandslarmsanläggningar i upptagningsområdet.

Brandredskap

Räddningstjänstens servicepersonal ser till att handbrandsläckarna i kommunens lokaler är i god kondition. Utförandekvaliteten garanteras av att de samtliga har genomgått Statens Räddningsverks utbildning för brandredskapsservice. Räddningstjänsten servar främst brandsläckare och inomhusbrandposter.

Brand- och utrymningslarm

Personalen hos Räddningstjänsten sköter samtliga kommunala brand- och rökdetektorstyrda utrymningslarm tillhörande Sala och Heby kommuner. Arbetet innebär att det görs månads- och kvartalsprov på anläggningarna. Räddningstjänsten finns tillgängliga för eventuella fel dygnet runt.

Villkor

Alla kan använda denna tjänst.

Räddningstjänsten Sala-Heby
0224-74 70 00 (växel - under kontorstid), 0224-74 78 80 (mediakontakt) raddningstjansten@sala.se