StartKontaktperson - Intresseanmälan
Självservice
Publicerad 2017-04-06
Uppdaterad 2023-12-12 10:26
 

Om tjänsten

Kontaktperson - något för dig?

Som Kontaktperson arbetar du i förebyggande syfte för att främja sociala kontakter och människors utveckling. Ett intressant och givande arbete.


Såväl familjer som ensamstående med barn, ungdomar som saknar vuxenkontakt och vuxna med missbruksproblem kan få kontaktperson. Kontaktperson är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot någons vilja.

Vad förväntas av en kontaktperson?

Vad som förväntas av en kontaktperson är beroende av den hjälpsökandes behov. Några exempel är att

 • Träffa den enskilde, kanske någon gång i veckan eller mer
 • Ta en promenad
 • Fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet
 • Lyssna och finnas till.
 • Vara en förebild
 • Hjälpa till att bryta ett destruktivt beteende
 • Hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelägenheter

Vem kan bli kontaktperson?

Allmänt kan man säga att kontaktpersonen bör:

 • Tycka om och ha tid att vara tillsammans med andra människor
 • Vara intresserad av hur andra människor har det
 • Att i övrigt ha en trygg och stabil livssituation

Kvalitetsaspekter

Tänk på att 

 •  Ta vara på och stärka den enskildes egna resurser
 •  Mötet blir innehållsrikt och positivt 
 •  Kontakten är regelbunden
 •  Vara lyhörd för den enskildes behov och önskningar
 •  Visa respekt

Vilket stöd får du som kontaktperson av socialtjänsten?

 • Att innehållet i uppdraget är tydligt
 • Vägledning, stöd och hjälp
 • Erfarenhetsutbyte och utbildning
 • Regelbundna uppföljningsträffar
 • Viss ekonomisk ersättning

Att tänka på som kontaktperson

Det första mötet är viktigt, det är då den fortsatta relationen grundläggs. Det kan ibland gå fort att etablera kontakt och ibland ta längre tid. Det gäller att inte ha för bråttom eller för stora krav. Kontaktpersonen bör fundera igenom vad han/hon ska berätta om sig själv och hur mycket. När, var och hur man ska träffas. Försök se möjligheter. Har ni gemensamma intressen?

Eftersom varje möte är unikt finns sällan några självklara rätt eller fel. Att planera uppdragets avslutning så att det känns bra både för den som fått hjälp och kontaktpersonen själv.

Familjehemsteamet
0224-74 70 00 (växel) vardomsorg@sala.se