StartKontaktfamilj - Intresseanmälan
Självservice
Publicerad 2017-04-06
Uppdaterad 2023-12-12 10:26
 

Om tjänsten

Kontaktfamilj - något för dig?

Kontaktfamilj ska vara resurs för en familj som av olika skäl behöver avlastning och/eller stöd. Kontaktfamiljen kan fungera som en förebild. Det kan vara ensamstående föräldrar som behöver stöd, tonårskillar som behöver manliga förebilder eller sorgsna/övergivna barn som behöver stöd. Kontaktfamilj är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot den enskildes vilja. 

Villkor

Ersättning

För uppdraget utgår viss ersättning som regleras i ett avtal mellan kontaktfamilj och socialtjänsten.

Vad förväntas av en kontaktfamilj?

Kontaktfamiljen ska ge stöd och avlastning. Det innebär att barnet får komma till kontaktfamiljen t ex en gång i månaden. Kontaktfamiljen ska erbjuda barnet en trygg miljö och vara ett stöd för föräldern/föräldrarna. Andra viktiga uppgifter är att lyssna och finnas till. Kontaktfamiljen har till uppgift att hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelägenheter. Kontaktfamiljen ska ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot en annan människa i familjens vardag. 

Vem kan bli kontaktfamilj?

Allmänt kan man säga att kontaktfamiljen bör:

 • Tycka om och ha tid att vara tillsammans med andra människor
 • Vara intresserad av hur andra människor har det
 • Ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot ett barn i ditt hem
 • Att i övrigt ha en trygg och stabil livssituation 

Förhållningssätt

Kontaktfamiljen lyssnar, uppmuntrar fritidsaktiviteter, är ett stöd för den berörda familjens egna resurser. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att den enskilde familjen känner trygghet i kontakten. Att möta den hjälpsökande familjen och dess livssituation med respekt. Kontaktfamiljen har tystnadsplikt. 

Tänk på:

 • att vara ett stöd för barnet
 • att föräldrarna/föräldern ses som en viktig resurs
 • att erbjuda en trygg miljö
 • att vara lyhörd
 • att visa respekt 

Vad kan kontaktfamiljen förvänta sig av socialtjänsten?

 • att innehållet i uppdraget är tydligt
 • vägledning, stöd och hjälp, utbildning
 • viss ekonomisk ersättning
 • regelbundna träffar 

Att tänka på som kontaktfamilj 

Det första mötet är viktigt, det är då den fortsatta relationen grundläggs. Men att etablera kontakt kan ibland gå fort och ibland ta längre tid. Det gäller att inte ha för bråttom eller för stora krav. Kontaktfamiljen ska vara ett stöd för föräldrarna/föräldern och inte en konkurrent. Eftersom varje människa och varje möte är unikt finns sällan några självklara rätt eller fel.

Prata igenom i den egna familjen vad det innebär att bli kontaktfamilj också med de egna barnen, ta beslutet gemensamt. Att planera uppdragets avslutning så att det känns bra både för den/de som fått hjälp och för kontaktfamiljen.

Familjehemsteamet
0224-74 70 00 (växel) vardomsorg@sala.se