StartKommun och politikÖverklaga beslut, rättssäkerhetBeslut, trafik- och reserelaterade avslag - Överklaga
Självservice
Publicerad 2017-10-02
Uppdaterad 2021-03-15 08:49

Från och med den 1 oktober 2017 är det Kollektivtrafikmyndigheten i Västerås som handlägger din ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst

 

Om tjänsten

Färdtjänst - Riksfärdtjänst

Kollektivtrafikmyndigheten i Västerås, Region Västmanland, handlägger din ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst och svarar på frågor om tjänsten.

Sala kommun är ansvarig för taxa och riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst samt taxan för färdtjänst.

Har du fått avslag på din ansökan har Kollektivtrafikmyndigheten (Region Västmanland) bedömt att du inte uppfyllt villkoren för färdtjänst eller riksfärdtjänst. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga detta.

Meddela Kollektivtrafikmyndigheten senast tre veckor från den dag du fick beslutet. Överklagan måste vara skriftlig och innehålla följande:

  • Ditt namn
  • Ditt personnummer
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • Ange vilket beslut du överklagar
  • Ange varför du tycker att beslutet är oriktigt
  • Ange även önskad ändring
  • Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning

Glöm inte att din överklagan måste vara undertecknad av dig. Om något är oklart eller om du vill ha hjälp att överklaga beslutet kan du vända dig till den som fattat beslutet.