StartSjälvserviceBygglov - rådgivning
Självservice
Publicerad 2017-09-21
Uppdaterad 2022-01-10 12:09
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Kommunen erbjuder bygglovsrådgivning för dig som funderar på att bygga om, bygga till eller bygga nytt.

Vid bygglovsrådgivningen får du träffa en av byggenhetens handläggare och får reda på sådant du kan behöva känna till innan du kommit för långt i din planering. Det kan exempelvis röra sig om frågor som; om det behövs bygglov, vad som gäller i ditt område, hur mycket du får bygga eller om det finns några andra särskilda regler. Du kan även rådgöra med vår handläggare kring lämpliga utformningar och konstruktioner av ditt bygge.

Som tidigare kan du naturligtvis ringa till kommunens bygglovsrådgivare på telefon 0224-74 73 40 (måndag–torsdag kl. 13.00–15.30), eller söka kontakt via Medborgarkontoret.