StartSjälvserviceBoendeparkeringstillstånd - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-09-19
Uppdaterad 2024-06-14 07:57
 

Om tjänsten

Som boende i centrala Sala har du möjlighet att ansöka om tillstånd om boendeparkering. Tillståndet innebär att du får dispens att parkera max sex dygn i följd utan att flytta fordonet. Dispensen gäller i mån av plats och bara på de delar av långtidsparkering som har tilläggstavla "Boende Centrum" (se dokumentbilagan "Karta boendeparkeringsplatser"). Tillståndet gäller i två år.

Tillstånd för fler bilar

Boendeparkeringstillståndet gäller endast för en bil. Har du flera bilar kan du ansöka om ytterligare boendeparkeringstillstånd.

Tillstånd för firmabil

Om ansökan avser ett fordon som tillhör din arbetsgivare ska du bifoga ett intyg från arbetsgivaren. Av intyget ska följande framgå:

  • ditt anställningsförhållande
  • hur du förfogar över fordonet utanför tjänsten.
  • att förfoganderätten över fordonet omfattar minst ett år.

Alla får parkera på boendeparkeringar

Även fordon utan boendeparkeringstillstånd har rätt att parkera på de delar av långtidsparkeringar som har tilläggstavla "Boende centrum"; dock inte längre än 24 timmar.

Förlängning av tillstånd

Vid godkänd ansökan kommer det nya tillståndet att gälla från när det föregående gick ut. 

Under sommarmånaderna kan handläggningstiden för parkeringstillstånden förlängas på grund av semestertider. Om ditt tillstånd går ut under juni, juli eller augusti rekommenderar vi dig att ansöka om ett nytt tillstånd i god tid innan. 

Har du nyligen flyttat?

I samband med flytt behöver du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Det är först när din folkbokföringsadress är ändrad som du kan ansöka om boendeparkeringstillstånd. E-tjänsten känner av om du bor i rätt zon i centrala Sala och därmed är behörig att ansöka. 

Om du har gjort en flyttanmälan men det fortfarande står fel adress i e-tjänsten kan detta bero på ett par olika anledningar: 

  • Skatteverket har ännu inte hunnit handlägga din flyttanmälan. 
  • Din nya adress har ännu inte hunnit hämtas från Skatteverket till e-tjänsten. I normalfallet görs en hämtning en gång var 30:e dag.

 

Villkor

För att få tillstånd krävs att du:

  • är folkbokförd i centrala Sala tätort (området begränsas av Ekebygatan – Aguéligatan i väster, Väsbygatan i nordöst samt Ringgatan i söder)
  • saknar egen parkering
  • är registrerad ägare på det fordon som du ansöker om boendeparkering för
  • äger eller långtidshyr fordon eller
  • för privat bruk förfogar över arbetsgivarens fordon

Avgifter

Avgift 500 kr inkl. moms.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se