StartSjälvserviceBoendeparkeringstillstånd - Ansökan
Självservice

Boendeparkeringstillstånd - Ansökan

Publicerad 2017-09-19
Uppdaterad 2020-04-28 11:19

Om ansökan avser ett fordon som tillhör sökandens arbetsgivare ska ett intyg från arbetsgivaren bifogas. Det ska visa såväl anställningsförhållandet som att sökande förfogar över fordonet utanför tjänsten. Av intyget ska framgå att förfoganderätten över fordonet omfattar minst ett år.

Om tjänsten

OBS. Under sommarmånaderna kommer handläggningstiden för parkeringstillstånden att förlängas p.g.a. semestertider. Om ditt tillstånd går ut under juni, juli eller augusti så ansök redan nu om ett nytt.

Blankett för ansökan om boendeparkering gäller endast ett fordon. För fler fordon krävs ytterligare ansökningar. Vid godkänd ansökan kommer tillståndet att gälla från när det föregående gick ut. Tillstånd om boendeparkering ger dispens att parkera max sex dygn i följd utan att flytta fordonet.

Dispensen gäller i mån av plats och på de delar av långtidsparkering som har tilläggstavla "Boende Centrum" (se dokumentbilagan "Karta boendeparkeringsplatser"). Även fordon utan boendeparkeringstillstånd har rätt att parkera på de delar av långtidsparkeringar som har tilläggstavla "Boende centrum"; dock inte längre än 24 timmar.

Tillståndet gäller i två år.

Villkor

För att få tillstånd krävs följande:

  • att du är folkbokförd i Sala kommun
  • att du bor i centrala Sala, området begränsas av Ekebygatan – Aguéligatan i väster, Väsbygatan i nordöst samt Ringgatan i söder
  • att du saknar egen parkering
  • att du är registrerad ägare på det fordon som du ansöker om boendeparkering för
  • att du äger eller långtidshyr fordon eller
  • att du för privat bruk förfogar över arbetsgivarens fordon

Avgifter

Avgift 500 kr inkl. moms.