StartSjälvserviceKommunal hyresgaranti
Självservice
Publicerad 2023-05-26
Uppdaterad 2023-10-11 16:20
 

Om tjänsten

Kommunal hyresgaranti

Kommunal hyresgaranti ska fungera som hjälp för personer som har tillräckligt god ekonomi för att klara boendekostnaderna, men som ändå har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd.

Det betyder att kommunen går i borgen för dig om du har skulder som gör att du inte kan få ett eget förstahandskontrakt på en hyres­lägenhet. Men du ska ha ekonomiska förutsättningar att klara av att betala hyran och undersökt alla andra möjligheter som exempelvis; privat borgensåtagande och andra hyresvärdar.

Den kommunala hyresgarantin innebär inte förtur i bostadskön. Du som bostadssökande har fortfarande samma ansvar att stå i kö, ha poäng och söka lägenhet hos Salabostäder som andra bostadssökande.

Om du behöver en hyresgaranti kan du ansöka om det hos kommunen.

Blanketten skrivs ut och skickas till: 

SALA KOMMUN, Vård och omsorg, Box 304, 733 25 Sala

Krav för att få hyresgaranti

  • Du ska själv ansöka om kommunal hyresgaranti.
  • Du ska vara folkbokförd i Sala kommun och ha vistats i kommunen under minst sex månader innan inlämnad ansökan om hyresgaranti.
  • Du måste stå i bostadskö hos Salabostäder.
  • Du måste uppvisa ett intyg med motivering från Salabostäder gällande hyresgarantin. 
  • Du ska ha ekonomiska förutsättningar att klara av att betala hyran.
    • Du behöver uppvisa kontoutdrag för samtliga konton som du har och transaktionsöversikt för 3 månader. 
  • Du får inte ha några skulder eller betalningsanmärkningar de senaste tolv månaderna och du får inte ha skulder till Salabostäder. 

Handläggare gör en budgetkalkyl utifrån Konsumentverkets riktlinjer för rimlig levnadsnivå. Som inkomst räknas lön, a-kassa, sjukersättning, studiestöd och inkomster från Försäkringskassan. Om du har en anställning ska du ha rätt till inkomstbaserad a-kassa.

Gäller i två år

Hyres­garantin gäller i två år och för maximalt sex obetalda hyror.

Din godkända ansökan gäller i sex månader. Om du inte fått en lägenhet inom de sex månaderna måste du göra en ny ansökan med nya handlingar och uppgifter.

Skuld till kommunen ska betalas tillbaka

Du står själv för kontraktet och du är ansvarig för att hyran blir betald. Om kommunen måste betala ut hyresgarantin får du en skuld till kommunen. Den skulden måste du betala tillbaka.

För mer information

Läs gärna:

Individ och familj
0224-74 70 00 (växel) vardomsorg@sala.se