StartBygga, bo och miljöBygga nytt, ändra eller rivaSkorsten och eldstad, installation - Anmälan
Självservice
Publicerad 2022-05-16
Uppdaterad 2024-05-31 14:38
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Om du vill installera en ny eldstad/skorsten eller göra ändringar på en befintlig behöver du göra en anmälan. Tänk på att du måste få startbesked från oss före du påbörjar en installation eller ändring av din eldstad. Du får inte börja använda kaminen eller skorstenen förrän den är provtryckt och du har fått ett slutbesked.

Du får inte påbörja installationen eller ändringen innan du har fått ditt startbeskedet. Då kan du råka ut för en sanktionsavgift.

När installationen är klar ska du kontakta en skorstensfejarmästare som gör en provtryckning. Kopia på protokollet från provtryckningen samt undertecknad kontrollplan ska skickas till miljö- och byggnadsnämnden inför slutbesked.

Allt som du har angett i din anmälan ska vara slutfört innan du får ditt slutbesked. För att få slutbesked krävs att du visar att alla krav som gäller för kontrollplan, startbesked eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte anser att det finns skäl för mer tillsyn.

 

Det här behöver du bifoga

För att din anmälan ska gå så enkelt som möjligt kan du behöva förbereda de här dokumenten: 

  • Planritning (vid nyinstallation eller ändring av placering)
  • Fasadritning (vid ny rökkanal eller ändring av befintlig rökkanal)
  • Prestandadeklaration

Överklaga beslut

Beslutet kan överklagas. Du är välkommen att kontakta din tilldelade handläggare för mer information.

Villkor

Avgifter

För alla bygglov och anmälningsärenden tar vi ut en handläggningsavgift som baseras på en politiskt antagen taxa. Hur mycket olika ärenden kostar beror på omfattningen av byggnadsåtgärden och vilka handläggningssteg som behöver utföras. För taxa se dokumentbilagan "Bygglovstaxa".

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se