StartBygga, bo och miljöSamhällsutveckling och hållbarhetÅrligt driftbidrag, statsbidragsberättigad enskild väg - Ansökan
Självservice
Publicerad 2022-04-28
Uppdaterad 2023-11-13 08:27
Ansökan är öppen 1 maj - 31 oktober
 

Om tjänsten

Ett årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar betalas ut för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att boende och näringsliv på landsbygden ska underlättas. Det årliga driftbidraget är ett bidrag för barmarksunderhåll och vinterväghållning. Bidraget baseras på uppgifter som Trafikverket förser Sala kommun med.

Ansökningar kommer att behandlas när e-tjänsten håller stängt. Kontakt sker endast då mer information behövs. Efter behandling kommer ansökan att få status "Avslutad", detta innebär att ansökan är beviljad om inget annat har kommunicerats och bidrag betalas ut. Bidragen betalas ut i början av nästkommande år från att ansökan har gjorts.

Ansökan görs årligen och ska vara Sala kommun tillhanda senast 31 oktober året innan som bidraget ska gälla. 

Villkor

  • Vägsamfälligheten ska vara godkänd hos Trafikverket som statsbidragsberättigad väg.
  • Vägen får inte stängas av för allmän trafik.

Ersättning

Utbetalning sker till angivet bankgiro- eller kontonummer för vägsamfälligheten. Utbetalning sker under januari månad alternativt så fort kommunen erhållit underlag från Trafikverket. Det kommunala bidraget som betalas ut grundar sig på den bidragsgrundande summan som Trafikverket räknat ut.

Giltighetstid/ansökningsperiod

1 maj - 31 oktober.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se