StartSjälvserviceDriftbidrag, enskild väg utan statligt bidrag (utfartsväg) - Ansökan
Självservice
Publicerad 2022-04-28
Uppdaterad 2024-05-15 14:55
 

Om tjänsten

Ett årligt driftbidrag till enskilda utfartsvägar i Sala kommun betalas ut för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att boende och näringsliv på landsbygden ska underlättas. Det årliga driftbidraget är ett bidrag för barmarksunderhåll och vinterväghållning. Bidraget baseras på vägens längd. 

Ansökningar kommer att behandlas när e-tjänsten håller stängt. Kontakt sker endast då mer information behövs. Efter behandling kommer ansökan att få status "Avslutad", detta innebär att ansökan är beviljad om inget annat har kommunicerats och bidrag betalas ut. Bidragen betalas ut i början av nästkommande år från att ansökan har gjorts.

Ansökan görs årligen och ska vara Sala kommun tillhanda senast 31 oktober året innan som bidraget ska gälla. 

Retroaktiv ansökan för 2023

Om du inte hann ansöka om driftbidrag för 2023 finns nu möjligheten att skicka in en retroaktiv ansökan. Du skickar in din ansökan via e-tjänsten "Driftbidrag, enskild väg med statligt bidrag - Retroaktiv ansökan 2023". Din ansökan kommer att behandlas under samma period som de ansökningar som gäller för 2024.

Villkor

  • Avståndet från närmsta allmänna väg eller enskild väg till året-runt-boende ska vara minst 200 meter och max 1 km lång.
  • Årligt driftbidrag för enskilda utfartsvägar betalas endast ut till vägar som inte ingår i någon vägsamfällighet. 
  • Grannars godkännande underskrifter behöver bifogas med ansökan.
  • Vägen får inte stängas av för allmän trafik.

Ersättning

Utbetalning sker till angivet bankgiro/postgiro alternativt kontonummer. Utbetalning sker retroaktivt och betalas ut under kvartal ett nästkommande år. Det kommunala bidraget baseras på vägens längd och är 3 kr/meter. Beräkning sker från där vägen möter närmaste allmän väg eller annan enskild väg till det året-runt-boende som ligger längst in på vägen.

Giltighetstid/ansökningsperiod

Ansökan är öppen 1 maj - 31 oktober.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se