StartSjälvserviceAllt om gymnasiala kurser
Självservice
Publicerad 2021-10-28
Uppdaterad 2024-01-10 10:54
 

Om tjänsten

Går du i tankar om att börja studera? Lockar distansstudier dig? Att studera på distans blir allt mer populärt. Väldigt många väljer idag denna studieform framför att läsa i ett klassrum på en specifik ort.

Vi har vi ett gott samarbete med Västerås. Där vi erbjuder flertalet skolor och utbildningar i olika former.

Där av hänvisar vi alla studier på distans, gymnasial nivå och yrkesutbildningar till Västerås.

Lärarledda gymnasiala studier i  svenska som andraspråk 1, samhällskunskap 1a1 och engelska 5 erbjuder vi i Sala. 
Dessa söker du via vår sida i Sala. 

Steg från webbansökan till antagning

Om du har hittat en kurs hos oss eller i Västerås så gör du din ansökan via en av de gröna knapparna längt upp på denna sida.

Kom ihåg att bifoga tidigare betyg från grundskola eller gymnasiet eller utlåtande om utländsk utbildning från universitets- och högskolerådet (UHR).

Vi får alla ansökningar från Västerås digitalt, så du behöver inte skicka några papper till oss för IKE godkännande. 

Vi behandlar alla inkomna ansökningar efter sista ansökningsdagen. Vi kontrollerar att din ansökan är komplett. Ibland behöver du exempelvis bifoga tidigare betyg. Om din ansökan inte är komplett kan vi inte behandla den. Därav behöver du ladda upp dina betyg både till hemkommunen och till den kommun du har sökt utbildning hos.

Vi granskar att du är behörig enligt skollagen. Du måste uppfylla fyra grundkrav:

 • 20 år eller slutfört gymnasium – Du är behörig från och med andra kalenderhalvåret (1 juli) det år du fyller 20 år. Om du har slutfört gymnasiet (med gymnasieexamen eller studiebevis) är du behörig även om du är yngre än 20. Det kan också finnas särskilda skäl för dig som inte har slutfört gymnasiet, och i så fall beslutar rektor.
 • Folkbokförd i en kommun – Du ska vara bosatt i Sverige och folkbokförd i en kommun.
  Du får inte läsa det du redan kan – En förutsättning är att du saknar de kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Du som redan har ett godkänt betyg från gymnasiet får endast läsa kursen på nytt om det finns särskilda skäl. Du kan dock alltid göra en prövning.
 • Du ska ha förutsättningar att klara utbildningen – Vilken nivå kan du börja på? I lagtexten står att du ska ha “förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen”. Många kurser bygger på varandra och då ska du ha kunskaper motsvarande den underliggande kursen. Läs mer om behörighet till yrkesutbildning i skollagen, kapitel 20, paragraf 19-20 på www.riksdagen.se

Om alla behöriga sökande inte kan tas emot till en yrkesutbildning med stadsbidrag ska företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och en svag ställning på arbetsmarknaden.

Läs mer om urval enligt Förordning om statsbidrag för yrkesinriktad utbildning, paragraf 10 i förordningen (2016:937) på www.riksdagen.se

Du kan följa din ansökan via ditt studerandekonto. Där ser du även besked om du har blivit antagen eller inte. Vid avslag skickar vi ett mail till den e-post som du har angett i ansökan. Besked skickas ut cirka 1-2 veckor innan kursstart.

Läs mer om hur du kan överklaga ett beslut under fliken längre ner. 

Vill du tacka nej så gör det så snart som möjligt. Kontaktuppgifter står i beskedet.

Överklagan av beslutet sker genom att skriva till Skolväsendets överklagandenämnd. Ange vilket beslut det gäller samt vilken ändring som begärs. Överklagandet måste undertecknas av eleven.

OBS! Överklagande ska skickas till myndigheten där beslutet fattats, så skickas det därifrån in till överklagandenämnden.

Skriv alltså överst på papperet: ”Till Skolväsendets överklagandenämnd” men skicka överklagandet till:

Utbildning och arbetsmarknad 
Box 304
733 25  SALA

För att överklagandet ska kunna prövas måste det ha kommit in till Sala kommun inom tre (3) veckor från det att du fick del av beslutet. Mer information finns på https://www.overklagandenamnden.se/

 

Här hittar du kurslitteratur som vi använder i våra kurser på skolan  Sala.

Engelska 5:

Blueprint A eng 5, version 3,0. Författare: Christer Lundfall, Ralf Nyström, ISBN-nummer: 9789147121014

Till första lektionen ska du ha skaffat boken och läst texten ”Nice to meet you Ari” (s 9-12). Du ska också läsa och, om du behöver, förbereda att svara på fråga 1 på s 13 ”Reflect & Share”.

Svenska som andraspråk 1:

Svenska som andraspråk 1. Författare: Therése Åkerberg och Christian Norefalk, ISBN-nummer: 9789198168129

Svenska 1:

Svenska 1 - Helt enkelt. Författare: Lena Winqvist och Annika Nilsson, ISBN-nummer: 9789188229106

Samhällskunskap 1a1:

Kurslitteratur: Samhällskunskap 1a1, David West 2023, Liber ISBN-nummer 9789147149216 

Kursstarter 2024 i Sala

Svenska som andraspråk 1, kurserna går på 50% alltså 10 veckor.

Startdatum              Sista ansökningsdatum

2024-01-08              2023-11-12

2024-08-12              2024-06-16

 

Samhällskunskap 1a1, kursen går på 50% alltså 5 veckor.

Startdatum               Sista ansökningsdatum

2024-01-08                2023-11-12

2024-08-12               2024-06-16

 

Engelska 5. kursen går på 50% alltså 10 veckor.

Startdatum              Sista ansökningsdatum

2024-04-01              2024-03-03

2024-10-21              2024-09-22

 

Övriga kurser som du söker i Västerås ser du ansökningsdatum på deras sida.


IKE-utbildning utanför din hemkommun och samverkansavtal

Hittar du en kurs i en annan kommun än Sala och Västerås så ansöker du om en IKE- interkommunal ersättning

Om du är intresserad av en kurs eller en yrkesutbildning i en kommun där du inte är folkbokförd, då kan du ansöka om att hemkommunen betalar utbildningen. Du måste vara behörig till utbildningen och ha nödvändiga förkunskaper. Det är sedan upp till din hemkommun att bestämma om de beviljar eller avslår ansökan om Interkommunal ersättning (IKE). Om du blir beviljad att studera från din hemkommun konkurrerar du sedan på lika villkor som alla behörigt sökande.

Viktigt när du söker till andra kommuner att du även skickar dina betyg och underlag till Vuxnas Lärande i Sala. Detta för att vi ska kunna bedöma din ansökan korrekt.

 • Gör en ansökan i vårt ansökningssystem Alvis
 • Vuxnas lärande skickar sedan din ansökan till din hemkommun.
 • Det är sedan din hemkommun som tar beslutet om de beviljar eller avslår kostnaden för utbildningen. Din hemkommun meddelar beslutet till vuxenutbildning Sala.
 • Har du frågor kring ansökan så kontaktar du vuxenutbildningen i din hemkommun. 
 1. Gör ansökan i den kommun som erbjuder utbildningen.
 2. Skriv ut och bifoga din ansökan och kopia på dina tidigare betyg. Skicka det sedan till oss via brev eller mail.
 3. Sala kommun behöver din ansökan senast två veckor innan sista ansökningsdatum.
 4. Vuxnas Lärande i Sala meddelar kommunen du ansökt till om vi beviljar eller avslår kostnaden för utbildningen. Kommunen du sökt utbildning hos meddelar dig vårt beslut.

Skicka din IKE ansökan till oss via post eller mail.

Post: Vuxnas Lärande Sala, Gymnasiegatan 1, 733 40 Sala

Mail: vuxnaslarande@skola.sala.se

Alla handlingar som du behöver skicka till Vuxnas Lärande i Sala skickar du via mail eller post till:

Post: Vuxnas Lärande Sala, Gymnasiegatan 1, 733 40 Sala

Mail: vuxnaslarande@skola.sala.se

 

Har du frågor om kostnad för kurser och utbildning mailar du adressen enligt ovan.

 

Faktureringsadress:

Sala kommun, Fakturahantering

Box 75

733 21 Sala

Referensnummer: 5002 

Organisationsnummer: 212000-2098

Tjänstegaranti

Behörighet och urval

Du är behörig att ansöka kommunal vuxenutbildning från och med höstterminen det år du fyller 20 år eller när du slutfört ett nationellt program inom gymnasieskolan. Utöver ovanstående regler behöver du ha de förkunskaper som krävs för respektive utbildning eller kurs.

Om ett urval behöver göras sker urvalet på följande sätt:

 • Först avgörs vem som är behörig att söka till vald kurs/utbildning.
 • Bland behöriga sökanden placeras de som inkommit i tid före sent inlämnade ansökningar

Nya urvalsregler till gymnasial nivå

Från den 1 juli 2021 gäller nya regler för vilka som ska prioriteras till komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Förändringen innebär att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras.

För sökande som har rätt till utbildningen ska inget urval göras. I och med beslutet om mottagande räknas dessa personer även som antagna till utbildningen.

De nya reglerna om urval anger i vilken ordning olika grupper av sökande som alla har ett stort behov av utbildning ska prioriteras.

Urval är en del av processen från att en ansökan lämnas in till att den sökande är antagen till utbildning, och blir aktuellt för de sökande som är behöriga om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen. 

Vid urval ska företräde ges, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
 2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan
 3. är eller riskerar att bli arbetslös
 4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet
 5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.
Obs! Ladda alltid upp dina betyg från tidigare utbildningar på sala.alvis.se.
På sala.alvis.se kan du även gå in i din studieplan och lägga in dit mål med utbildning, tidigare utbildning och arbeten.

 

Villkor

Du är behörig att läsa inom kommunal vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 år om du inte har ett slutbetyg från ungdomsgymnasiet. Har du ett slutbetyg eller studiebevis kan du vara under 20 år.

Avgifter

Att ansöka om vuxenutbildning är kostnadsfritt. Undervisningen hos våra utbildare är också kostnadsfri, men du behöver oftast betala kurslitteratur och annat studiematerial själv.