StartSjälvserviceAllt om SFI (Svenska för invandrare)
Självservice
Publicerad 2022-12-08
Uppdaterad 2023-10-26 08:14
 

Om tjänsten

Anmälan till SFI

För dig som vill läsa SFI, är över 16 år och folkbokförd i en kommun men saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.

 

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) ska ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.

 

På SFI-kurs lär du dig svenska. Kurserna ges i olika nivåer och det är dina förkunskaper som avgör vilken nivå du börjar på. 

Utbildningen ska ge grundläggande förmåga i att läsa och skriva till den som inte har den kunskapen. Det kan gälla elever som inte kan läsa och skriva, elever med kort skolbakgrund, men också de som har ett annat skriftspråk.

När vi tagit emot din ansökan kan det ta upp till 3 månader innan du får en skriftlig kallelse hem. Efter att du gjort en anmälan till SFI kallas du till en kartläggning vilken avgör vilken studieväg och kurs du skall gå.

 • Du gör din ansökan på alvis.sala.se

  För att kunna anmäla dig behöver du:

 • ett personnummer (samordningsnummer för EU medborgare)
 • vara folkbokförd i Sala kommun
 • en mejladress
 • Du måste ha ordnad barnomsorg om du ska studera SFI på dagtid.

  Om du har A-kassa ska du kontakta din A-kassa innan du anmäler dig till SFI.

  Behöver du hjälp med anmälan?

  Om du behöver hjälp med att anmäla dig till SFI kan du besöka vår reception som är öppen måndag - onsdag klockan 08,00-10,00

Har du skyddad identitet och vill anmäla dig till SFI kontaktar du våra studie och yrkesvägledare.

Karens

Avbröt du själv dina studier på grund av t.ex. arbete, praktik, föräldraledighet eller frånvaro (3-veckorsregeln)?
Du kan då göra en ny anmälan till SFI tidigast 3 månader efter ditt avbrott.

Avbröt rektorn för SFI dina studier?

Du kan då göra en ny anmälan till SFI tidigast 6 månader efter avbrottet.

 Vill du börja SFI igen?

 1. Gör en anmälan till SFI.
 2. Rektor fattar beslut om du får börja eller inte, du får svaret via mail.
 3. Om rektorn beslutar att du inte får börja så kan du överklaga beslutet inom tre veckor.

Studieväg 1

För dig som har kort eller ingen skolbakgrund från hemlandet och som inte kan läsa och skriva på ditt eget språk.
Långsam studietakt.
Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.

Studieväg 2

För dig som har studerat på grundskola eller gymnasium i ditt hemland i mindre omfattning än motsvarande svensk gymnasieskola.
Normal studietakt.
Inom studieväg 2 finns kurserna B, C och D.

Studieväg 3

För dig som har en utbildning som motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Du behöver god studievana och förmåga att arbeta självständigt.
Snabb studietakt.
Inom studieväg 3 finns kurserna C och D.

Heltidsstudier på dagtid

 • Alla studievägar och kurser.
 • 18 timmars un­dervisning med din lärare i klassrum.
 • Du går i skolan fem dagar i veckan på för- eller eftermid­dagen. Ibland både för och eftermiddag.

Deltidsstudier

 • Passar dig som inte kan delta i undervisning varje dag, till exempel om du arbetar, praktiserar eller studerar.
 • Du ska kunna studera 9 timmar i veckan i skolan.

Kursstarter

 • 8 januari 2024
 • 12 feb 2024
 • 11 mars 2024
 • 15 april 2024
 • 27 maj 2024
 • 10 juni 2024
 • 12 augusti 2024
 • 16 september 2024
 • 21 oktober 2024
 • 25 november 2024

Behöver du en kopia på din SFI-anmälan?

Ibland frågar olika myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen efter ett bevis på att du har anmält dig till SFI. Du kan själv skriva ut en kopia på din anmälan. Direkt när du har klickat på skicka in din SFI-anmälan kan du göra det. Klicka på skriv ut och välj om du vill spara kopian eller skriva ut direkt.

Du får också och ett mail skickat till dig så du ser att vi har tagit emot din anmälan.

För att få ett kvitto på din anmälan, maila till: vuxnaslarande@skola.sala.se

Tjänstegaranti

Studieformer och kurstid

Vi erbjuder klassrumsundervisning fem dagar i veckan. 

Vi har inte någon terminsindelning utan kursen pågår under hela året.
Böckerna som används får du låna och skall lämnas tillbaka när du slutar på SFI.

Avbrott och frånvaro

Du måste alltid meddela frånvaro och avbrott till skolan. Avbryter du dina studier på grund av arbete, praktik, sjukdom eller graviditet måste du återanmäla dig på Vuxnas lärande innan du kan börja studera igen. Om du avbryter dina studier av andra skäl kan det innebära att du inte får börja igen.

Om du har varit frånvarande mer än tre veckor i följd, utan att ha varit sjuk eller fått ledigt blir du av med din studieplats. Du kan även bli av med din studieplats om du inte kan tillgodogöra dig utbildningen eller om du inte gör tillfredställande framsteg.

Om du är sjuk meddelar du lärarna via mail eller ringer SFI på telefonnummer 0224-74 88 91.

Villkor

Studera på SFI kan du göra om du är folkbokförd i Sala kommun,  har annat språk än svenska som modersmål och fyllt 16 år.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.