StartBygga, bo och miljöSamhällsutveckling och hållbarhetVäghållning, enskild väg, bidrag - Fakta
Självservice
Publicerad 2016-05-16
Uppdaterad 2024-05-31 11:24

Om tjänsten

Sala kommun erbjuder ett årligt driftbidrag till enskilda vägar inom Sala kommun. Bidraget till enskilda vägar med statligt bidrag baseras på en procentsats av det statliga bidraget som Trafikverket betalar ut. Procentsatsen är 20%.

Bidraget till enskilda vägar utan statsbidrag (utfartsvägar) är 3 kr / meter. Dessa får inte vara kortare än 200 meter och längre än 1 km.

Bidraget administreras av tekniska kontoret.