Självservice
Publicerad 2017-09-19
Uppdaterad 2023-06-14 13:23

För bokning av fast torgplats eller information om tillfällig torgplats vänligen kontakta Medborgarkontorets reception.

 

Om tjänsten

Sala har torghandel helgfria dagar (även dag före helgdag), samt alla dagar under tiden 16-24 december. Försäljningen pågår normalt mellan kl.08.30-18.00. Torghandlare kan antingen hyra en tillfällig plats över dagen eller boka en fast plats under en period på minst 3 månader.

Tillfällig torgplats

Torghandlare kan inte i förväg boka en tillfällig torgplats, utan får välja bland de platser som för tillfället finns lediga den dag då torghandlaren väljer att stå på torget. För information om vilka platser som finns lediga, vänligen kontakta Medborgarkontorets reception.

Fast torgplats

Torghandlare som vill hyra en fast torgplats under en period på minst 3 månader gör detta genom att kontakta Medborgarkontorets reception som därefter upprättar ett torgkontrakt.

 

Läs mer

Höst- och vintermarknad

Vinter- och höstmarknaden arrangeras av Sala kommuns entreprenör Tomer (torghandlarnas företagarförening), som bland annat tar emot bokningar av marknadsplatser.

  • Vintermarknad, 4:e veckan i februari, fredag och lördag
  • Höstmarknad, 4:e veckan i september, fredag och lördag

För bokning av plats på vinter- och höstmarknad, se tjänsten Marknadsplats - Ansökan

Historik

Marknaden i Sala har gamla anor. Drottning Kristina kungjorde den 26 februari 1639, att en fri marknad årligen ska hållas i Sala den 6 februari och pågå i tre dagar. Denna marknad gick tidigare under benämningen Kyndelsmässomarknaden och gav en inte obetydlig inkomst till staden. Under 1600-talet började en annan marknad hållas runt den 24 augusti (Bartholomeimarknaden) vilken främst verkar ha varit avsedd till att anställa tjänstefolk och sedan utvecklats till en marknad även för varuförsäljning. Februarimarknaden var dock den största vad gäller omsättning på varor. Folk från norra och södra Sverige kom då till Sala för att utbyta varor. De som kom norrifrån hade med sig lin, skinn, renhudar och renkött, fågel, lax och smör och dessutom små härdiga norrlandshästar som var mycket eftersökta. De söderifrån, främst från Västergötland, Norrköping och Stockholm hade med sig tyger, finare smidesvaror, kramvaror (nålar, knappar, kammar och hårband) samt kaffe, kakao och kryddor. Även allmogen från närliggande trakter sålde sina produkter liksom köpmännen i Sala som sålde sina varor och köpte in varor. Efter en av de stora bränderna i Sala gjorde Västerås stad anspråk på att få ta över Sala marknad men det stoppade Salaborna genom att snabbt få igång sina marknader igen.

I slutet av 1800-talet gjorde Westmanlands Läns Landsting en framställan om att höstmarknaderna i länets städer skulle dras in. En trolig anledning till detta kan vara att marknaderna även förde med sig mycket bråk och fylleri. Under en period blev det förbjudet med alkoholservering på krogarna under marknadsdagarna, vilket resulterade i att krögarna höjde matpriserna och bjöd på spriten. Enligt en avlöningslista var tjugo poliser i tjänst, varav fjorton extrainkallade vid höstmarknaden 1896.

Relaterade länkar