StartDirektupphandling - Intresseanmälan
Självservice
Publicerad 2020-09-25
Uppdaterad 2023-10-23 09:53
E-tjänsten är stängd på obestämd tid med anledning av att Sala kommuns upphandlingsenhet för närvarande arbetar med att ta fram nya rutiner kring intresseanmälningar. Syftet med detta är för att framöver kunna skapa större nytta för dig som företagare. 
 

Om tjänsten

Sala kommun gör årligen inköp som omfattar varor, tjänster och entreprenader inom kommunens verksamhetsområden.

Via denna e-tjänst har du som företagare möjlighet att registrera ditt företag i kommunens leverantörsregister för kommande eventuella direktupphandlingar. Registret finns tillgängligt på kommunens upphandlingsenhet och kommer att vara till hjälp för upphandlande tjänstepersoner. Registreringen gör att du som företagare har större möjlighet att få en förfrågan när en direktupphandling sker inom den bransch där du är verksam.

Observera att intresseanmälan inte är någon garanti för att erhålla en förfrågan vid direktupphandling.

Villkor

Tjänsten riktar sig till dig som är företagare.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se