StartSjälvserviceFörskola, pedagogisk omsorg - Uppsägning
Självservice

Förskola, pedagogisk omsorg - Uppsägning

Publicerad 2019-11-08
Uppdaterad 2021-02-10 12:52

Om tjänsten

Här kan du säga upp ditt barns plats i förskolan eller pedagogisk omsorg. I dagsläget finns ännu ingen e-tjänst för detta utan du behöver göra det på vår blankett. Här ovan finns länk till blanketten. Du laddar själv ner, skriver ut, fyller i och skickar till:

Barn och Utbildning
Box 304
733 25 SALA

Du kan även få blanketten på Medborgarkontoret, Information Sala vid Stora Torget. Där kan du också lämna in ifylld blankett.

Uppsägningstiden för barn i förskola och pedagogisk omsorg är 60 dagar. Tiden räknas från det datum då uppsägningen inkom. Under uppsägningstiden betalas avgift som vanligt.

Återtar man en uppsagd barnomsorgsplats inom tre månader räknas det som om platsen aldrig sagt upp - vilket innebär att avgift tas ut i efterskott för den tid som gått. Undantag från detta kan göras om särskilda skäl föreligger.

När ditt barn ska börja förskoleklass

När barnet ska börja förskoleklass behövs vanligtvis ingen uppsägning göras. Förskoleplatsen avslutas den 31 juli när skolan övertar ansvaret för barnen. Inför starten i förskoleklass ansöker du om plats i fritidshem och placeringen på fritids läggs in den 1 aug. Detta är för att man betalar för barnomsorg 12 månader om året, även om platsen inte utnyttjas på sommaren. Kommer ditt barn inte att behöva fritids vid start i förskoleklass har du möjlighet att avsluta platsen tidigare genom att lämna in en uppsägning. För barn som enbart följer allmän förskola avslutas platsen till sommarlovet.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se