StartSjälvserviceFörskola - Uppsägning
Självservice
Publicerad 2021-11-10
Uppdaterad 2024-02-29 09:14
 

Om tjänsten

Vi ser gärna att ansökan sker digitalt där du loggar in med BankID på vår e-tjänst. Då båda vårdnadshavarna måste skriva under ansökan kommer du att behöva ange kontaktuppgifter till den andra vårdnadshavaren, som sedan får ett meddelande att gå in och signera ansökan med sitt BankID. Först när båda vårdnadshavarna signerat ansökan skickas den in till Sala kommun och du får en notifiering om att ärendet är inskickat.

På www.sala.se/minasidor kan ni se statusen för alla era ärenden.

Har du av någon anledning inte möjlighet att ansöka digitalt, finns här även en blankett att skriva ut och fylla i. Blanketten finns också att hämta på Medborgarkontoret, Information Sala, vid Stora Torget. Där kan du även lämna in ifyllda blanketter.

Villkor

Uppsägningstiden för barn i förskola  är 60 dagar. Tiden räknas från det datum då uppsägningen inkom. Under uppsägningstiden betalas avgift som vanligt.

Återtar man en uppsagd barnomsorgsplats inom tre månader räknas det som om platsen aldrig sagt upp - vilket innebär att avgift tas ut i efterskott för den tid som gått. Undantag från detta kan göras om särskilda skäl föreligger.

Avslut av plats

När ditt barn ska börja förskoleklass

När barnet ska börja förskoleklass behövs vanligtvis ingen uppsägning göras. Förskoleplatsen avslutas den 31 juli när skolan övertar ansvaret för barnen. Inför starten i förskoleklass ansöker du om plats i fritidshem och placeringen på fritids läggs in den 1 aug. Detta är för att man betalar för barnomsorg 12 månader om året, även om platsen inte utnyttjas på sommaren. Kommer ditt barn inte att behöva fritids vid start i förskoleklass har du möjlighet att avsluta platsen tidigare genom att lämna in en uppsägning. För barn som enbart följer allmän förskola avslutas platsen till sommarlovet.

Flytt till annan kommun

Om barnet folkbokförs i annan kommun än Sala, avslutas förskoleplatsen i Sala kommuns förskolor efter 60 dagar. För att behålla platsen måste vårdnadshavare söka om den. Det ansöks på samma sätt som en vanlig ansökan om förskoleplats.

Platsen nyttjas inte

Om en plats i den kommunala förskola inte nyttjas på två månader, utan skälig orsak, kan platsen avslutas. Innan platsen avslutas skickas brev med information hem till vårdnadshavarna.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se

Skolkansliet
0224-74 70 00 (växel) skolkontoret@sala.se