StartNäringsliv och arbeteTillstånd, regler och tillsynFristående förskola i Sala kommun, driva - Ansökan
Självservice
Publicerad 2016-09-19
Uppdaterad 2022-04-20 08:41

Här finns ansökningsblankett för att starta fristående förskola i Sala kommun. (Blanketten finns i två format, .docx för digital ifyllnad, .pdf för manuell.) Det framgår av blanketten vilka dokument och vilken information som behöver lämnas in.

 

Om tjänsten

Den som vill starta fristående förskola i Sala kommun ska lämna in en ansökan till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Ett godkännande innebär att barnets hemkommun ska lämna bidrag för barnet till huvudmannen för verksamheten. Nämnden har tillsynsansvar för de enskilda förskolorna som ligger i kommunen.

Beslut om godkännande och beslut om rätt till bidrag

När ansökan har inkommit till Utbildning och arbetsmarknad kommer den att prövas utifrån gällande föreskrifter. Vid behov kommer kompletterande uppgifter att begäras in. Sedan alla uppgifter inkommit behandlas ansökan av nämnden snarast, i regel 3-8 veckor efter att fullständig ansökan föreligger. Nämnden sammanträder ej under juli och augusti.

För att få starta verksamheten ska följande dokument inlämnas till Utbildning och arbetsmarknad före start

Förutom att nämnden behandlar ansökan ska även anmälan av lokaler samt registrering av livsmedelshantering göras (kontakta Miljöenheten, byggmiljo@sala.se). Lämna in kopia av Miljöenhetens beslut till Utbildning och arbetsmarknad. När samtliga delar avklarats, utfärdar Skolchefen bevis om att förskolan är bidragsberättigad.