StartÄgarförhållanden, ändrade (enl. alkohollagen) - Anmälan
Självservice
Publicerad 2016-05-04
Uppdaterad 2023-01-31 14:10
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Om tjänsten

Sidan under uppdatering. Mejla alkoholtobak@sala.se för blanketter så länge.

 

Relaterade länkar