StartSjälvserviceOro för barn - Anmälan
Självservice
Publicerad 2019-12-19
Uppdaterad 2023-11-06 15:58

Om e-tjänst:

  • Är öppen för anmälningar under vardagar kl.08.30-16.00. Övrig tid hänvisas anmälningar till socialjour eller SOS Alarm (112). 
  • Kan användas av medborgare och anmälningspliktiga.
  • Möjlighet till anonym anmälan.
 

Om tjänsten

Anonymitet: Tänk på att du som medborgare kan var anonym. Dock är det ofta bättre för barnet/den unge om socialtjänsten har möjlighet att kontakta dig som uppgiftslämnare. Ange därefter svar på samtliga uppgifter som efterfrågas i tjänsten. Ge en så detaljerad beskrivning som möjligt.

Att anmäla oro för barn som misstänks fara illa

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Som anmälare behöver man inte vara säker på att barnet far illa för att anmäla, det räcker med att du har en misstanke om att det kan vara så. Det är socialnämndens ansvar att utreda situationen. Din oro är en omtanke som kan vara början till en positiv förändring för barnet/tonåringen och anhöriga. En anmälan både kan och får göras på olika sätt, till exempel via telefonsamtal, vid möte eller skriftligt. Oavsett hur en anmälan kommer in så har socialtjänsten samma ansvar att ställning till om utredning ska inledas eller inte. Anmälan är underlaget för bedömning.

Anmälan till socialnämnden för anmälningspliktiga

Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa. Anmälningsplikten och uppgiftsskyldigheten regleras i 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen och gäller barn och ungdomar upp till 18 år.

En anmälan från personal bör dock vara skriftlig bland annat eftersom det innebär en större rättssäkerhet och tydlighet med vem som observerat vad. Socialtjänsten efterfrågar därför alltid en skriftlig anmälan från professionella som komplement till en muntlig anmälan.

Allmänheten bör anmäla misstankar om att barn far illa

I lagen står det att alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden, 14 kap. 1 c § SoL. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten. Tänk på att det alltid är bäst för barnet om den som gör anmälan också kan kontaktas om fler frågor från socialtjänsten uppstår.

Göra en anmälan

Vill du göra en anmälan om att ett barn far illa? Om du misstänker eller känner till att ett barn far illa ska det anmälas till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Bor barnet i Sala kommun anmäls oron till socialtjänsten i Sala. Anmälan görs till socialkontoret. Om det är en akut situation, helg eller efter kontorstid kontaktar du socialjour eller SOS Alarm/polis.

Kontakta

Vid behov, rådgivning eller om du vill göra en orosanmälan kan du även kontakta dessa nummer:

Vardag under kontorstid

  • Mån-tis 9-16 (stängt 12-13)
  • Ons 13-16
  • Tors-fre 9-16 (stängt 12-13)

Barn- och ungdomsenhetens mottagning: 0224-74 96 20

Eftermiddag/kväll

  • Mån-fre 16:30-00:00
  • Lör 15:00-01:00
  • Sön 15:00-00:00

Socialjour: 021-39 20 66

Övrig tid kvällar, nätter och helger

SOS Alarm: 112

Villkor

Tjänsten kan användas av medborgare och anmälningspliktiga.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri att använda.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se