StartOro för barn - Anmälan
Självservice
Publicerad 2019-12-19
Uppdaterad 2024-05-22 14:30

Om e-tjänst:

  • Är öppen för anmälningar under vardagar kl.08.30-16.00. Övrig tid hänvisas anmälningar till socialjour eller SOS Alarm (112). 
  • Kan användas av medborgare och anmälningspliktiga.
  • Möjlighet till anonym anmälan.
 

Om tjänsten

Anonymitet: Tänk på att du som medborgare kan var anonym. Dock är det ofta bättre för barnet/den unge om socialtjänsten har möjlighet att kontakta dig som uppgiftslämnare. Ange därefter svar på samtliga uppgifter som efterfrågas i tjänsten. Ge en så detaljerad beskrivning som möjligt.

Att anmäla oro för barn som misstänks fara illa

Enligt socialtjänstlagen bör privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, göra en anmälan om oro till socialtjänsten. 
Här kan du skicka in din anmälan om oro för barn och unga, upp till 18 år.
För mer information se 
Misstanke om barn som far illa


Digitala orosanmälningar hanteras

Måndag - fredag kl. 8.30-16.00
Dag före röd dag kl. 8.30-15.00

 

Kontakta 112 om det är fara för liv.

Kontakt

Vid behov, rådgivning eller om du vill göra en orosanmälan kan du även kontakta dessa nummer:

Vardag under kontorstid

Måndag -tisdag 9.00-16.00 (stängt 12.00-13.00)
Onsdag 13.00-16.00
Torsdag-fredag 9.00-16.00 (stängt 12.00-13.00)

Barn- och ungdomsenhetens mottagning: 0224- 74 96 20

Fax: 010-151 43 55

Vill du göra en akut orosanmälan utanför kontorstid?

Om din oro är så stark att du inte vill vänta till nästa vardag, kan du kontakta socialjouren via telefon eller fax.

Telefon: 021-39 20 66
Fax: 010 - 150 98 19

måndag-torsdag 16.30-00.00
fredag 16.30-01.00
lördag 15.00-01.00
söndag och helgdag 15.00-00.00

Övrig tid nås socialjouren via SOS Alarm telefon 112

Villkor

Tjänsten kan användas av medborgare och anmälningspliktiga.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri att använda.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

Vid behov, rådgivning eller om du vill göra en orosanmälan kan du även kontakta
0224- 74 96 20