StartAlkohol, serveringsansvarig personal - Anmälan
Självservice
Publicerad 2016-05-30
Uppdaterad 2021-05-17 15:18
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Endast de som har serveringsuppgiften skall anmälas till kommunen.

 

Om tjänsten

Det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol till allmänheten, i föreningar, i företag eller i andra slutna sällskap. Med servering avses att alkoholdrycker säljs för förtäring på stället.

Det är tillståndshavaren som utser serveringsansvarig personal och anmäler detta till kommunen.

OBS. Denna tjänst använder en extern tjänst som snart även kommer göra det möjligt att signera formuläret med e-legitimation innan du skickar in för registrering. Tills vidare kan du fylla i formuläret på datorn, skriva ut, signera för hand och skicka in via vanlig post. Du kan även kontakta handläggaren för att få en blankett hemskickad.

Villkor

För dig som innehar serveringstillstånd för alkoholdrycker.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.