StartSjälvserviceSkolstart vid särskilda förhållanden, ansökan om
Självservice
Publicerad 2018-01-08
Uppdaterad 2023-12-04 11:42
 

Om tjänsten

Under särskilda förhållanden kan ett barns skolstart utformas på andra sätt. Med ”särskilda förhållanden” menas att det skulle passa barnet bättre med tidigare eller senare skolgång.

Ange på blankettens baksida eller i bilaga de skäl ni/du vill åberopa för ansökan. Ansökan ska inlämnas senast den 31 januari inför höstterminen.

  • Ni kan ansöka om att ert barn ska börja förskoleklass vid fem års ålder.
  • Ni kan ansöka om att ert barn ska få börja årskurs 1 vid sex års ålder (grundskola).
  • Ni kan ansöka om att ert barn ska få fullgöra skolplikt från sju års ålder. Skolstarten sker då ett år senare, i förskoleklass.

Det finns också möjlighet att ansöka om att barnet ska gå i Särskild förskoleklass, som finns hos anpassade grundskolan. Kontakta i så fall rektor för anpassade grundskolan Anna Gustafsson, anna.gustafsson@sala.se, telefon  0224 - 74 81 06.