StartSjälvserviceEnskilt avlopp - Anmälan och ansökan
Självservice

Enskilt avlopp - Anmälan och ansökan

Publicerad 2017-07-06
Uppdaterad 2021-03-01 15:34
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Avloppsansökan 

För att komma till blanketten för anmälan och ansökan för enskilt avlopp så klickar du på den gröna rutan här nedan. 

Innan du lämnar in din ansökan/anmälan bör du ha läst igenom informationsbladen "Vem gör vad vid enskilt avlopp" samt
"Uppgifter som behövs på en situationsplan" som finns under fliken "Läs mer". En situationsplan ska skickas in tillsammans med din ansökan (behövs ej vid anmälan om förbränningstoalett). Hör gärna av dig till oss vid frågor. 

Observera att:
* Arbetet ska dokumenteras. Kontrollplan och bilder ska skickas in till oss när arbetet är utfört.
* Handläggningstiden för ditt ärende kan vid hög belastning bli cirka 6-10 veckor. 
* Du får inte påbörja arbetet förrän du har fått ett tillstånd. 

Om tjänsten

Fastigheter som ligger på landsbygden saknar ofta möjlighet att koppla sitt avloppsvatten till det kommunala ledningsnätet. På dessa fastigheter måste avloppsvatten från vattentoalett, bad, disk och tvätt renas lokalt så att utsläppet inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Vid nyinrättande eller förändring av avloppsanläggning ska en anmälan/ansökan skickas in till Miljöenheten.

Från ett hushåll består avloppsvattnet av bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) samt vatten från toaletter (WC-vatten). Det finns fler olika metoder för att rena avloppsvatten. På hemsidan avloppsguiden.se finns saklig och aktuell information om systemlösningar, teknik, lagar och regler. Där finns också tips på hur du kan gå tillväga för att planera inrättandet av en avloppsanläggning samt om hur du sluter avtal med en eventuell entreprenör.

Läs gärna de informationsblad och dokument om enskilt avlopp som finns här nedan. 

 

Villkor

Fastighetsägare i Sala och/eller Heby kommun.

Avgifter

För handläggning av ärendet tas en avgift ut vilken är fastställd av Kommunfullmäktige (för taxa se dokumentbilagan).

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor) byggmiljo@sala.se

Relaterade länkar