StartAllt om grundläggande kurser
Självservice
Publicerad 2018-04-23
Uppdaterad 2023-01-20 09:45
 

Om tjänsten

Vuxnas lärande i Sala ansvarar för grundläggande vuxenutbildning i Sala kommun. Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans kunskapsnivå.

Du har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, om du är bosatt i landet, saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan och har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Undantag från detta kan förekomma om det finns särskilda skäl.

Sala kommun erbjuder utbildning på grundläggande nivå enligt författningarna. På plats i Sala kan du studera följande.

 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Inledande kurs i samhällsorienterande ämnen
 • Inledande kurs i naturorienterade ämnen

Söker du till svenska som andra språk behöver du först ha kunskaper motsvarande svenska för invandrare kurs D.

Varje ämne följer kursplanen enligt nya VUX2012 med de nya kunskapskraven, betygsskala A-F. 

Vi erbjuder olika orienteringskurser. De riktar sig i första hand till dig med som har ingen eller kort utbildningsbakgrund och behöver utveckla din grundläggande förmåga för att komma vidare mot högre studier eller arbete. Du får ett intyg på orienteringskursen, och orienteringskursen får inte överstiga 200 verksamhetspoäng.

 • Orienteringskurs i grundläggande matematik
 • Orienteringskurs i digitalisering
 • Orienteringskurs i vård och omsorg
 • Orienteringskurs i yrkesliv och yrkesval
 • Inledande kurs i naturorienterande ämnen
 • Inledande kurs i samhällsorienterande ämnen

Kursstarter grundläggande nivå start 2023

Nedanstående kursstarter och ansökningstider gäller för kurserna engelska, matematik, svenska, svenska som andraspråk. Samhällskunskap startar 2gg per år, se kurskatalogen i Alvis. Vi erbjuder även orienteringskurser, inledande kurs i natur och samhällsorienterande ämnen. 

Grundläggande kursstarter 2023 

Startdatum                        Sista ansökningsdag

2023-01-16                         2022-12-04

2023-03-27                         2023-02-19

2023-06-05                         2023-05-07

2023-09-04                         2023-08-06

2023-11-06                         2023-10-08

 

Orienteringskurser 2023

Startdatum                        Sista ansökningsdag

 

Studiebild

Villkor

Grundläggande studier är CSN berättigande. Läs mer om hur du ansöker om CSN på deras webbplats.