StartSjälvserviceKulturstipendium - Ansökan
Självservice

Kulturstipendium - Ansökan

Publicerad 2017-09-01
Uppdaterad 2021-02-12 10:39

Om tjänsten

Sala kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturella områden såsom litteratur, dans, musik, teater, konst, foto,
film, konsthantverk, hembygdsvård, folkbildning och andra jämförbara områden. Stipendiet kan sökas av personer bosatta, födda eller som annars har stark
anknytning till Sala kommun. Stipendiesumman är på 25 000 kronor.

Om blankett används skickas ansökan till:

Sala kommun
Kultur & Fritid
Box 304
733 25 Sala

Ansökan ska ha inkommit senast 1 oktober.

Villkor

Behöriga sökande är dels personer som är bosatta i födda i eller har stark anknytning till Sala kommun, dels grupper, föreningar och organisationer som är verksamma inom kommunen.

Giltighetstid/ansökningsperiod

Ansök senast 1 oktober varje år.

2020- års stipendiat

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2020-11-11 att årets kulturstipendium på 25 000 kr tilldelas Jan-Erik Eriksson.

Motivering

Jan-Erik Eriksson tilldelas kulturstipendiet 2020 för hans intresse av Salas historia och hans vilja att delge allmänheten sina kunskaper och bidra till ökad kunskapsbildning. Jan-Erik arbetar just nu med en bok om Sala som han hoppas ska komma ut lagom till julen 2020.

 Samt att Hedersdiplom tilldelas Friteatern med motiveringen: 200 000 personer har sett dem. 900 byar har de besökt. De bildades 1973 men väljer nu att avveckla sin produktion. 

 

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se