StartSjälvserviceKulturstipendium - Ansökan
Självservice

Kulturstipendium - Ansökan

Publicerad 2017-09-01
Uppdaterad 2020-05-05 14:37

Om tjänsten

Sala kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturella områden såsom litteratur, dans, musik, teater, konst, foto,
film, konsthantverk, hembygdsvård, folkbildning och andra jämförbara områden. Stipendiet kan sökas av personer bosatta, födda eller som annars har stark
anknytning till Sala kommun. Stipendiesumman är på 25 000 kronor.

Om blankett används skickas ansökan till:

Sala kommun
Kultur & Fritid
Box 304
733 25 Sala

Ansökan ska ha inkommit senast 1 oktober.

Villkor

Behöriga sökande är dels personer som är bosatta i födda i eller har stark anknytning till Sala kommun, dels grupper, föreningar och organisationer som är verksamma inom kommunen.

Giltighetstid/ansökningsperiod

Ansök senast 1 oktober varje år.

2019- års stipendiat

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2019-11-07 att årets kulturstipendium på 25 000 kr tilldelas Carina Normansson.

Motivering

Carina Normansson tilldelas kulturstipendiet 2019 för hennes genuina intresse och mångåriga insatser när det gäller folkmusiken och vikten av att sprida glädje och kunskap kring spelhantverket. Carina tillgängliggör gamla tonsättare och sprider kunskapen om musikaliska kulturarvet från Sala. Carina är riksspelman på fiol. Carina värnar om musiken i hennes omgivning.

Utdelningen av stipendiet sker under Skyltsöndagen på Stora Torget första söndagen i december.

 

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se