Självservice
Publicerad 2016-05-09
Uppdaterad 2020-11-23 08:32

För att komma till din webbansökan använder du inloggningsuppgifter du har fått från Gymnasieantagningen i Västerås eller av Studie- och yrkesvägledaren på skolan.

 

Om tjänsten

Med denna tjänst söker du till gymnasiet via webbplatsen Dexter.

Villkor

Ungdomar boende i Sala kommun kan använda tjänsten. Du får söka till gymnasiet till och med det år du fyller 19 år under förutsättning att du inte redan har avslutat ett gymnasieprogram.

För att komma till din webbansökan måste du logga in i systemet. Gymnasieantagningen skickar ett personligt lösenord till dig. Användarnamn och lösenord delas ut av skolans studie- och yrkesvägledare till samtliga elever i årskurs 9, inklusive elever i fristående grundskolor (om det finns ett avtal med Gymnasieantagningen). 

Elever som går introduktionsprogrammen och program som förbereder intagning till nationella program i en gymnasieskola får lösenord och användarnamn utan att behöva kontakta Gymnasieantagningen. 

Hör av dig till Gymnasieantagningen om du inte fått ett lösenord trots att du uppfyller villkoren. 

Följande elever måste först kontakta Gymnasieantagningen (eller via skolans studie- och yrkesvägledare) för att få ett lösenord: 

  • elever, folkbokförda i intagningsområdet, som går i åk 9-klass i annan kommun 
  • elever, folkbokförda i intagningsområdet, som går i gymnasiet och som tänker söka nytt program 
  • elever, folkbokförda i upptagningsområdet, som har avbrutit sin studietid på gymnasiet och som tänker söka igen.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.