StartSkolkort (busskort)/resebidrag för gymnasieelever - Ansökan
Självservice
Publicerad 2020-03-11
Uppdaterad 2024-01-26 14:07
 

Om tjänsten

Du som går på gymnasiet kan i vissa fall ha rätt till ersättning för dagliga resor mellan hemmet (adressen där du är folkbokförd) och skolan. Ersättning för resor sker i första hand i form av skolkort för kollektivtrafik, i andra hand i form av resebidrag. 

Kom ihåg att skicka in din ansökan om skolkort (busskort)/resebidrag i god tid innan läsårsstart. På VL:s webbplats hittar du datum för ansökan om VL-skolkort.  som ska börja ditt första gymnasieår 2023 behöver skicka in ansökan så snart du fått besked om antagning.

Om du går på gymnasiet inom Västmanlands län så ansöker du om skolkort/resebidrag direkt hos VL via tjänsten VL-skolkort/resebidrag - Ansökan. På VL:s webbplats hittar du mer information och villkor för VL:s skolkort samt tider för ansökan. Ny ansökan ska göras inför varje nytt läsår.

Om du går på gymnasiet i Uppsala ansöker du om UL-skolkort hos Sala kommun via e-tjänst eller blankett på denna sida. Om du är berättigad till UL-skolkort beställer Sala kommun ett kort till dig som skickas till din folkbokföringsadress. Ny ansökan ska göras inför varje nytt läsår.

Om din ansökan kommer in under pågående läsår kommer kortet normalt inom sju arbetsdagar från det att ansökan beviljats och kortet beställts. Om ansökan kommer in vid läsårstart så kan handläggnings och leveranstid bli längre.

Under väntetiden får du själv bekosta dina resor till skolan. Kommunen betalar inte ut någon ersättning i efterhand.

Elev som ska blivit antagen och kommer att gå på gymnasium i annat län än Västmanland eller Uppsala har rätt att ansöka om resebidrag hos Sala kommun. För ansökan om resebidrag används e-tjänst eller blankett som står angivna på denna sida. 

Beräkning av resebidrag

Oavsett om du reser med kollektivtrafik eller med bil så baseras resebidragets belopp på månadskostnad för region/länskort, aktuell sträcka. Resebidraget betalas ut månadsvis, 4 gånger under höstterminen (sep-dec) och 5 gånger under vårterminen (jan-maj). Man kan som mest beviljas 1/30 av prisbasbeloppet i resebidrag. (1/30 av prisbasbeloppet för läsåret 2022/2023 är 1 587 kronor.)

Exempel 1. Anna går på gymnasiet i X-stad. Hon reser dagligen mellan hemmet och gymnasieskolan, månadskostnaden för region/länskort är 1 440 kronor. Anna ansöker och beviljas resebidrag med 1 440 kronor per månad.

Exempel 2. Amir går på gymnasiet i Z-stad. Han reser dagligen mellan hemmet och gymnasieskolan, månadskostnaden för region/länskort är 1 650 kronor. Amir ansöker och beviljas resebidrag med 1 587 kronor per månad.

 

Villkor

För att beviljas skolkort eller resebidrag ska du:

  • Ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
  • Ha 6 km eller mer mellan adressen där du är folkbokförd och din skola.

Studiehjälp får du längst till och med det första kalenderhalvåret det år då du fyller 20 år. Därefter kan du ha rätt till studiemedel från CSN. På csn.se finns det information om studiemedel för dig som går på gymnasiet och är 20 år eller äldre.

Om du flyttar eller byter skola

Det är viktigt att du meddelar kommunen om du byter skola eller flyttar. Om du inte längre uppfyller villkoren för skolkort/resebidrag  riskerar du att bli återbetalningsskyldig. Meddela därför alltid kommunen:

  • Om du byter skola eller avslutar dina studier.
  • Om du flyttar. Detta gäller även om du har ett tillfälligt boende under studietiden och inte byter folkbokföringsadress

Missbruk av skolkort

Om ditt skolkort används felaktigt på något sätt riskerar du att få skolkortet spärrat, alternativt få lösa ut skolkortet mot en avgift. Det kan till exempel vara om du lånar ut ditt skolkort till någon annan. Mer information om detta finns på  vl.se samt ul.se

Övriga villkor

  • Kommunen är inte skyldig att anordna transporter utan endast för resekostnader. Om du väljer ett annat transportsätt än det kommunen erbjuder har kommunen ingen skyldighet att ersätta dig för resekostnaden.
  • Du som har inackorderingsbidrag har inte rätt till ersättning för resor.
  • Du måste skicka in ansökan inför varje nytt läsår. Gäller både skolkort (VL/UL) och resebidrag.

Avgifter

Tjänsten är i grunden avgiftsfri. Om du missbrukar skolkort/resebidrag så riskerar du att bli återbetalningsskyldig. Skolkort kan också spärras eller så kan du få lösa ut kortet mot en avgift. Mer information om detta hittar du längre upp under: "Om du flyttar eller byter skola" samt "Missbruk av skolkort".

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se