Nyhet
Publicerad 2024-05-20
Uppdaterad 2024-05-27 11:18

Nu finns möjlighet att söka driftbidrag till enskilda vägar.

Retroaktiv ansökan om kommunalt driftbidrag till enskilda vägar

Under 2023 var det flera samfälligheter och enskilda utfartsvägar som inte ansökte om driftbidrag till enskilda vägar. Nu finns möjligheten att ansöka bidrag retroaktivt.

Retroaktiv ansökan om driftbidrag till enskild väg för år 2023 kan göras från och med 1 maj 2024 till och med 31 oktober 2024.

Sista ansökningsdag för nästa års bidrag är 31 oktober 2024.

Nya riktlinjer för driftbidrag till enskilda vägar

Den nya riktlinjen för driftbidrag till enskilda vägar ska skapa tydlighet för såväl vägsamfälligheter och fastighetsägare som Sala kommun hur hantering av bidrag till vägsamfälligheter och fastighetsägare ska ske, samt vilka kriterier som behöver uppfyllas för att erhålla kommunalt bidrag.

Den nya riktlinjen ar nu reviderade riktlinjen är justerad och mer tydlig kring de bidrag som kommunen kan erbjuda.

Kontakt

Sebastian Hedman, Trafikingenjör
0224-747566 sebastian.hedman@sala.se