Nyhet
Publicerad 2024-01-22
Uppdaterad 2024-01-24 10:21

Fortsatt påverkan på skolskjuts till och från Kila skola

Uppdatering: 2024-01-24, kl. 10:18

Beträffande skolskjuts till och från Kila skola påverkas slingan Tullstavägen, Gullvalla, Ringvalla.

Trafiken beräknas påverkas fram till måndag 29/1.

Hämtning

Hämtning för boende längs sträckan kommer därför att ske:

  • Returstation/sopstation i Gullvalla, 07.50 för L8000 morgontur. 
  • VL hållplats Kolbäcksbro/infart till Tullsta vägen 08.05  

Lämning

Lämning för boende längs sträckan kommer att ske med avgång ifrån Kila skola 13.05/14.45

  • Returstation/sopstation i Gullvalla, 
  • VL hållplats Kolbäcksbro/infart till Tullsta vägen

(båda platserna till och från Kila skola. L7000 – L8000)

Uppdatering: 2024-01-23, kl. 15:00

Status för busstrafiken i Sala

Vägarna har nu halkbekämpats så pass att trafiken kommer att gå i stort sett som vanligt. Följande information är baserat på nuvarande status och innehåller viss osäkerhet inför den nederbörd som förutspås i väderprognosen.

Skolbussar, onsdagen den 24 januari

Buss 4000 som kör till Ransta skola Med start 07.00 kommer inte att kunna köra om vägarna inte åtgärdas. Ansvarig för halkbekämpning ska försöka hinna med det under kvällen, men stor risk att bussen inte går den sträckan. Samma buss kommer dock att köra den del av omloppet som startar Långboväg 07.52 och går till Kila skola.

Övriga skolbussar planeras gå som vanligt.

Allmänna kollektivtrafiken (VL)

Samtliga bussar planeras vara i trafik som vanligt.

Uppdatering: 2024-01-22, kl. 15:30

Trafikverkets entreprenör hinner inte att halkbekämpa alla vägar i kommunen under måndag 22 januari, många sträckor är drabbade. Det är oklart när vägarna är framkomliga igen.

Busstrafiken generellt dras med mycket stora problem, med flera bussar som kört av vägen. Så vitt vi vet i nuläget har linjerna 63, 64, 461, 464 och 4461 dragits in helt och övriga har störningar.

För skolskjuts påverkas slingan Tullstavägen, Gullvalla, Ringvalla.

Informationen om skolbussarna i Kila (båda platserna till och från Kila skola. L7000 – L8000) gäller fortfarande, men där finns ingen garanti inför morgondagen.

Hämtning för boende längs sträckan kommer därför att ske:

  • Returstation/sopstation i Gullvalla, 07.50 för L8000 morgontur. 
  • VL hållplats Kolbäcksbro/infart till Tullsta vägen 08.05  

Lämning för boende längs sträckan kommer att ske med avgång ifrån Kila skola 13.05/14.45

  • Returstation/sopstation i Gullvalla, 
  • VL hållplats Kolbäcksbro/infart till Tullsta vägen

Prognos inför 2024-01-23

Inför tisdagen 23 januari är det ingen som kan svara på vilka bussar som kommer att kunna köra och vilka som ställs in. Detta gäller både VL och skolbussar.

Man kan om man så önskar gå till hållplats och vänta. Risken är dock stor att ingen buss kommer.

  • Skolbusslinje 4000 till Ransta skola ställs in på morgonen 2024-01-23.

Kontakt

Johan Duse, Transportstrateg
0224-74 73 31 johan.duse@sala.se

Relaterade tjänster