StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSkyltning av den svinpestsmittade zonen
Nyhet
Publicerad 2023-09-22
Uppdaterad 2023-09-22 10:20

Sala kommun har ålagts av Jordbruksverket att genomföra skyltning vid gränsen till den smittade zonen.

Skyltningen innebär att kommunens personal eller av kommunen utsedda personer kan komma att vistas och placera skyltar på privat mark. 

Sala kommun kommer inte att placera skyltar på villatomter eller liknande, men kan komma att behöva placera en skylt i dess omedelbara närhet.

Jordbruksverkets skyltar får inte flyttas, manipuleras eller förstöras

Sala kommun kommer inte att kontakta enskilda markägare. Åtgärden kommuniceras genom detta meddelande.

Kontakt

Roger Lander, Säkerhetssamordnare
0224-74 70 15 roger.lander@sala.se