StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningInformation kring läget med översvämningarna – 2023-09-07
Nyhet
Publicerad 2023-09-07
Uppdaterad 2023-09-08 14:55

Uppdaterad och säkerställd information kring läget med översvämningarna i Sala kommun.

Lägesbild 2023-09-07 kl. 15.00

Dammarna

Generellt fortsätter nivåerna att sjunka och vattenmassorna flyttas nedåt mot Sagån lugnt och systematiskt.

Rondering fortsätter kontinuerligt vid dammarna.

Vägar och gator

Av de kommunala vägarna i Sala stad är det bron över Sagån vid reningsverket (Långgatan) som fortsatt är avstängd. Den kommer att vara avstängd tills vattnet har sjunkit och den besiktats. Vi vet ännu inte när besiktning kan ske.

Besiktning av vägar sker nu och vägarna öppnas allteftersom det är möjligt, med begränsningar i hastighet.

Rondering sker längst Sagån, Lillån och Svartån av Trafikverket. Syftet är att kontrollera vattennivån i förhållande till vägarna.

Se även:

Reningsverket

Reningsverket är i drift och funktion och avloppssystemet fungerar. Du kan använda avloppet i din bostad som vanligt. Det innebär till exempel att du kan spola i toaletten, tvätta och diska.

Vad ska jag göra som boende i Sala kommun?

Undvik höga vattenflöden

Undvik att vara nära vattendrag på grund av de höga vattenflödena.

Förorenat översvämmat vatten

Det är inte säkert för människor eller husdjur att använda, vara eller bada i det översvämmade vattnet, på grund av risken för utsläpp från avloppssystemet. Det är viktigt att tänka på hygienen, se till att tvätta händerna om du har kommit i kontakt med förorenat vatten.

Respektera avspärrningar

Respektera uppsatta avspärrningar. Det finns till exempel risk för underminering eller hål i gator och gångstråk. Tänk på din säkerhet och välj alternativa vägar.

Dricksvatten

För dig med allmänt dricksvatten

Det finns ingen påverkan på det allmänna kommunala dricksvattnet på grund av översvämningarna, dricksvattennätet är ett separat slutet system. Vi tar extra prover för att säkerställa vattenkvaliteten. Det finns inga restriktioner på vattenanvändningen. Du kan till exempel diska, tvätta, duscha och använda toaletten som vanligt.

För dig med egen dricksvattenbrunn

För dig med enskild brunn kan översvämningen påverka ditt dricksvatten. På Livsmedelsverkets webbplats finns bra information om krisberedskap för dig med egen brunn där du kan läsa mer om vad som kan hända med dricksvattnet vid översvämning. Läs mer här: Krisberedskap för dig med egen brunn

Drabbad av översvämning?

Om du har drabbats av översvämning i din fastighet hittar du instruktioner om vad du ska göra på sidan:

Presskontakt

Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande
070-161 85 82amanda.lindblad@sala.se

Daniel Holmvin, Kommundirektör
0224-74 70 10daniel.holmvin@sala.se