StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningInformation kring läget med översvämningarna – 2023-09-05
Nyhet
Publicerad 2023-09-05
Uppdaterad 2023-09-06 15:05

Uppdaterad och säkerställd information kring läget med översvämningarna i Sala kommun.

Lägesbild 2023-09-05 kl. 18.00

Dammarna

Vattennivån i Olof Jons dammen har minskat under natten till tisdagen. Den fortsatt tappningen som sker vid Svassla gör att vattnet stiger i området. En bro har beställts till Svassla. Bron levererades ca kl. 15.00 idag 5/9.

Vattennivån sjunker i Långforsen. Grissbachs kanal, där det tidigare fanns ett läckage, har arbetet med tätning fungerat. Rondering sker kontinuerligt vid dammarna.

Vid Långforsen, Olof Jons och Värmeverket finns barriärer uppsatta. Det pågår också kontinuerlig pumpning. Kommunen har fortsatt avrop på och tillgång till fyra bandvagnar.

Vägar och gator

Skolskjutsen är igång igen med vissa justeringar i rutt i samband med avstängda hållplatser.

Av de kommunala vägarna i Sala stad är det Långgatan (vid bron) som fortsatt är avstängd. Fabriksgatan har vatten på de lägsta punkterna, men hålls dock öppen. Skyltning finns på plats.

Besiktning av vägar sker och vägarna öppnas allteftersom det är möjligt, med begränsningar i hastighet. Se även: ”Avstängda gator i östra Sala stad på grund av översvämningar”.

Gång och parkstråk som spärrats av, oförändrat läge. Karta på hemsidan. Se även: ”Gångstråk i Sala som är avstängda”.

Reningsverket

Reningsverket är i drift och funktion och avloppssystemet fungerar. Du kan använda avloppet i din bostad som vanligt. Det innebär till exempel att du kan spola i toaletten, tvätta och diska.

Vattennivån fortsätter att sjunka vid reningsverket.

Vad ska jag göra som boende i Sala kommun?

Om du är orolig för att din egendom ska påverkas av de höga vattenflödena: se över eventuella bryggor, båtar och annan lös egendom som kan föras iväg av vattnet.

Tänk på att din säkerhet kommer först!

Undvik höga vattenflöden

Undvik att vara nära vattendrag på grund av de höga vattenflödena.

Förorenat översvämmat vatten

Det är inte säkert för människor eller husdjur att vara eller bada i det översvämmade vattnet, på grund av risken för utsläpp från avloppssystemet. Det är viktigt att tänka på hygienen, se till att tvätta händerna om du har kommit i kontakt med förorenat vatten.

Respektera vägavspärrningar

Respektera uppsatta vägavspärrningar. Det finns till exempel risk för underminering eller hål i gatorna som inte syns men som skadar din bil. Vattnet på gatorna är också otjänligt. Tänk på din säkerhet och välj alternativa vägar.

Presskontakt

Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande
070-161 85 82, amanda.lindblad@sala.se

Daniel Holmvin, Kommundirektör
0224-74 70 10, daniel.holmvin@sala.se