Servicemeddelande
Publicerad 2023-07-28
Uppdaterad 2023-07-28 08:49

Det förekommer kennelhosta och för att minska smittspridningen stänger vi hundrastgårdarna temporärt för att minska smittspridningen.

Kennelhosta förekommer nu och överförs framför allt när en sjuk hund kommer i kontakt med en annan hund så att smittämnen kan överföras via nos-nos kontakt eller via hosta/nysning. Smitta kan också överföras via gemensamma vattenskålar, föremål som hunden tar i munnen eller genom till exempel tandinspektion av flera hundar. Hundar som har passerat den symtomatiska fasen kan vara smittsamma under långa perioder samt att hundar kan bära smittan, trots att de inte har symtom.

Då smittoämnen kan överleva en kortare tid i miljön har vi beslutat att stänga ned hundrastgården för att minska smittspridningen.

Hundrastgården öppnar upp igen 14/8-23.

Kontakt

Jessica Havela, Verksamhetsutvecklare
0224747404 jessica.havela@sala.se