StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningNya lokaler för förskolorna Emmylund, Ekorren och Dalhem
Nyhet
Publicerad 2023-07-27
Uppdaterad 2023-07-27 08:14

Arbete pågår för att ersätta de fuktskadade förskolelokalerna.

De nuvarande lokalerna på förskolorna Emmylund, Ekorren och Dalhem är i så dåligt skick att det behöver åtgärdas. Bygg- och miljönämnden har tidigare beslutat om att Sala kommun senast 31 augusti 2023 ska inkomma med dokumentation till miljöenheten som visar att fuktskadorna i dessa förskolor är åtgärdade, alternativt senast detta datum flyttat förskoleverksamheterna till lokaler fria från fuktskador och meddelat miljöenheten detta.

Moduler

Nu inväntas bygglov och startbesked så att markarbeten och förberedelser för uppsättning av moduler och iordningställande av gårdar kan ske. Efter att modulerna är på plats behöver viss anpassning göras innan de kan tas i bruk.

Emmylunds förskola

Tills att modulerna är på plats kommer Emmylunds förskola ha möjlighet att använda de tidigare elevhemmen på Klövervägen 18-20 som ersättningslokal.

Skolkontoret och fastighetsenheten har gemensamt ambitionen att övergången från Emmylunds förskola till ersättningslokalerna på Klövervägen ska vara genomförd v33, 14 augusti. Vi strävar efter att övergången blir så smidig som möjligt.

Dalhems och Ekorrens förskola

Dalhem och Ekorren kommer att fortsätta bedriva verksamheten i sina lokaler, med inriktning mot uteverksamhet, tills en ny modulförskola står klar på Gärdesta.

Arbetet följs upp dagligen och vi gör vårt yttersta för att det ska bli så tryggt och bra som möjligt för barnen.

Kontakt

Förskolefrågor (verksamhetsfrågor):

Maria Nummelin, Verksamhetschef förskola, 0224-74 80 15, maria.nummelin@sala.se

Fastighetsfrågor (moduletablering, miljö etc):

Hans Andersson, Fastighetschef, 0224-74 79 38, hans.andersson@sala.se