StartNyheter - listningÅrsredovisning 2022
Nyhet
Publicerad 2023-06-28
Uppdaterad 2023-06-29 08:41

Nu kan du läsa en kortare och sammanfattande version av årsredovisningen för 2022.

Varje år gör Sala kommun en årsredovisning som omfattar hela kommunkoncernen. För att på ett enkelt och lättöverskådligt sätt kunna dela med oss av årsredovisningen har en kortversion tagits fram. I den kan du bland annat läsa om vad skattepengarna har använts till under året och få en tillbakablick på några av de händelser och aktiviteter som ägde rum 2022.

Kortversionen omfattar endast Sala kommuns del av årsredovisningen. I den fullständiga årsredovisningen kan du läsa om hela kommunkoncernen.

Årsredovisningen i sin helhet

Du hittar årsredovisningen i sin helhet samt tidigare årsredovisningar på sidan om uppföljning och rapporter.

Relaterade kategorier