StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningNytt avtal för moduler till förskolor
Nyhet
Publicerad 2023-06-28
Uppdaterad 2023-06-28 11:00

Nu finns ett avtal skrivet med en leverantör av moduler till förskolorna Emmylund, Ekorren och Dalhem.

De nuvarande lokalerna på de här förskolorna är i så dåligt skick att det behövs en åtgärd. Bygg- och miljönämnden har tidigare beslutat om att Sala kommun senast 31 augusti 2023 ska inkomma med dokumentation till miljöenheten som visar att fuktskadorna i ovan nämnda förskolor är åtgärdade, alternativt senast detta datum flyttat förskoleverksamheterna till lokaler fria från fuktskador och meddelat miljöenheten detta.

Tidsplan

Ambitionen är att modulerna ska kunna vara inflyttade under vecka 33 nu i sommar. Kommunens fastighetsenhet och skolkontor arbetar gemensamt för att tidsplanen för inflyttningen i modulerna ska hålla. Arbetet följs upp dagligen och vi gör vårt yttersta för att det ska bli så tryggt och bra som möjligt för barnen.

Mot bakgrund av vad vi ser i dag och med preliminära bedömningar av de fördröjningar som eventuellt kan uppstå, så talar ändå det mesta för att flytten kommer att vara genomförd innan bygg- och miljönämndens tidsfrist har gått ut.

Samtidigt så måste man ta i beaktande att tiden är knapp och att även mindre störningar i arbetet då, i värsta fall, kan leda till att flytten blir försenad.

Kontakt

Hans Andersson, Fastighetschef
0224-747938 hans.andersson@sala.se
Margareta Furenmo, Biträdande enhetschef
0224-74 74 02 margareta.furenmo@sala.se