StartHans Andersson, Fastighetsförvaltare
Kontaktperson
Publicerad 2018-07-30
Uppdaterad 2018-07-30 11:11

Ärenden

Förvaltningsfrågor angående kommunens fastigheter

Adress: Portvaktsgatan 1, 733 37 Sala
Telefon: 0224-747938
Fax: 0224-188 50
E-post: hans.andersson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala