StartHans Andersson, Fastighetschef
Kontaktperson
Publicerad 2018-07-30
Uppdaterad 2022-08-31 11:51

Ärenden

Chef för fastighetsenheten

Adress: Portvaktsgatan 1, 733 37 Sala
Telefon: 0224-747938
Fax: 0224-67 78 00
E-post: hans.andersson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala