StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSkärpt eldningsförbud i hela Västmanlands län - upphävt
EldningsförbudStatus: Avslutad
Publicerad 2023-06-12
Uppdaterad 2023-07-05 11:05

Länsstyrelsen Västmanland har beslutat att häva eldningsförbudet som har gällt för hela länet. Eldningsförbudet upphör att gälla tisdagen den 4 juli kl. 16.00.

Länsstyrelsen Västmanland har beslutat att häva eldningsförbudet som har gällt för hela länet. Eldningsförbudet upphör att gälla tisdagen den 4 juli kl. 16.00. 
Förbudet gäller från och med 2023-06-12 klockan 14.00 och tills vidare.

Det fortsatt torra och varma vädret innebär att det är extremt hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster, och utifrån SMHI:s prognoser, därför beslutat att utöka eldningsförbudet till skärpt eldningsförbud i hela Västmanlands län.

Beslut om skärpt eldningsförbud

Förbudet gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse (skärpt eldningsförbud).

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc.), användning av pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.

Även om skärpt eldningsförbud råder, är det tillåtet att laga mat på utrustning som drivs med gas eller vätska, exempelvis ett stormkök, men bara om anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning.

Dessutom gäller inom områden med sammanhållen bebyggelse förbud mot eldning och bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera) i annat syfte än grillning och matlagning.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Vad gäller vid skärpt eldningsförbud? - frågor och svar

Vad menas med sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter där samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda:

  • Bebyggelsen ska bestå av minst 3 byggnader (kan även vara mindre byggnader som exempelvis garage, förråd, växthus och gästhus).
  • Byggnaderna ska vara placerade på minst 2 tomter.
  • Tomterna ska gränsa till varandra eller skiljas åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Mark utanför sammanhållen bebyggelse är övrig mark.

För gårdar som hör till hyresbostäder/hyresfastigheter beslutar hyresvärden om grillning/eldning på fastighetens gård är tillåten.

Får jag grilla i min egen trädgård?

Du får grilla på din egen tomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus förutsätt att hyresvärden/bostadsrättföreningen tillåter det. Om du bor enskilt i skog och markområde, se frågan "Vad menas med sammanhållen bebyggelse?" för att avgöra vad som gäller för dig.

Får jag grilla på min balkong?

Du får grilla på din balkong om hyresvärden/bostadsrättföreningen tillåter det.

Får jag grilla på min kolonilott?

Du får grilla på din kolonilott om det inte finns risk för eldspridning till skog och mark utanför kolonilotten. Det kan finnas lokala bestämmelser.

Får jag grilla i parker?

Nej.

Får jag grilla på min camping?

Du får grilla på vissa campinganläggningar, alla tillåter det inte, se campingens ordningsregler. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag använda min vedeldade vedtunna?

Ja, om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda min vedeldade bastuflotte?

Ja.

Får jag tända rislykta/thailykta (som släpps upp och åker med vinden)?

Nej.

Vad menas med utanför sammanhållen bebyggelse?

Mark utanför sammanhållen bebyggelse är övrig mark.

Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter där samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda:

  • Bebyggelsen ska bestå av minst 3 byggnader (kan även vara mindre byggnader som exempelvis garage, förråd, växthus och gästhus).
  • Byggnaderna ska vara placerade på minst 2 tomter.
  • Tomterna ska gränsa till varandra eller skiljas åt endast av en väg, gata eller parkmark.

För gårdar som hör till hyresbostäder/hyresfastigheter beslutar hyresvärden om grillning/eldning på fastighetens gård är tillåten.

Får jag grilla på naturcampingplatsen?

Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag grilla på stranden vid badplatsen?

Nej.

Är stormkök/friluftskök okej att använda?

Ja, om de drivs med gas eller vätska och om det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda engångsgrill?

Nej.

Får jag grilla över öppen eld?

Nej.

Får jag tända levande ljus, facklor eller marschaller?

Nej.

Får jag laga mat på Muurikka?

Ja, om den eldas med gas/flytande bränsle och är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag elda min vedeldade badtunna?

Ja, om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda min vedeldade bastuflotte?

Ja.

Får jag använda gaskök, stormkök, elektriskt kök, tända levande ljus eller röka i min båt, husvagn eller husbil?

Ja.

Får jag använda fyrverkerier/pyroteknik?

Nej.

Får jag tända rislykta/thailykta (som släpps upp och åker med vinden)?

Nej.

Appen brandrisk ute

Brandrisk ute är en app som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark och minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär också ut mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iOS och Android. Läs mer om appen och hur du kan ladda ner den hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Kontakt

Länsstyrelsen Västmanland
010-224 90 00 vastmanland@lansstyrelsen.se