StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningNy tillgänglig lekdel till lekplatsen i Stadsparken
Nyhet
Publicerad 2023-05-05
Uppdaterad 2023-05-05 08:51

En ny tillgänglig lekdel till den stora lekplatsen i Stadsparken kommer att byggas.

Stadsparkens populära lekplats får snart en ny del som fokuserar på att ha en hög tillgänglighet. Markarbetena för detta har nyligen påbörjats.

Den nya lekdelen ska vara tillgänglig för alla, oavsett funktionsvariationer. Den ska vara inkluderande. Det ska inte vara så att man får leka i en egen del om man sitter i rullstol, utan det handlar om att alla ska få vara med, förklarar Sala kommuns stadsträdgårdsmästare, Kristin Hedman.

Vi har haft en dialog med särskolan när vi har försökt fundera över en bred målgrupp som inkluderar även de med NPF-diagnoser, som är väldigt vanligt i dag.

Lekplatsen hägnas in. Det läggs gummiasfalt så att alla kan röra sig över hela ytan.

På gummiasfalten blir det prickar så att man kan röra sig såsom på en hinderbana, fast den ändå är i marknivå. Så även om man har lite motoriska problem, så kan man öva motoriken här, berättar Kristin Hedman.

En stor klätterställning, studsmattor och en labyrint av skärmar med gruvtema anläggs också i den här nya lekdelen.

Arbetet med den nya lekdelen beräknas vara klart till hösten.

Konceptbild av den nya lekdelen

Konceptbild av den nya lekdelen

Överblicksbild över ytan för den nya lekdelen

Grävmaskin

Arbete utförs där den nya lekdelen blir till

Kontakt

Kristin Hedman, Stadsträdgårdsmästare
0224-74 75 70 kristin.hedman@sala.se