Servicemeddelande
Publicerad 2023-05-02
Uppdaterad 2023-05-02 11:35

Kandelabern som står mitt på Stora torget i Sala renoveras

Stora torget hör till Sala stads hjärta. Den gatlykta i form av en jättekandelaber som pryder torgets mitt är i behov av att renoveras. Inför renoveringen måste kandelabern flyttas.

Under renoveringen ser man över kandelaberns detaljer och målar om den. Utöver det sker en översyn av el och armaturer. 

Renoveringen beräknas vara klar senast i september 2023. Då kommer kandelabern att vara tillbaka på sin plats.

Kontakt

Kristin Hedman, Stadsträdgårdsmästare
0224-74 75 70 kristin.hedman@sala.se