StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningLokala företagare ger Sala allt bättre betyg
Nyhet
Publicerad 2023-04-25
Uppdaterad 2023-04-25 14:48

Sala kommun fortsätter att bli bättre i den årliga kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagen som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, nu publicerar. Sala klättrar från plats 67 till 52 på rankinglistan.

Sala kommuns NKI-värde (nöjd kund-index) ökade från 75 till 78 mellan åren 2020 och 2022 (riksgenomsnittet är 74). När en kommun har ett NKI på 70 eller högre så bedöms det vara ett högt resultat.

- Arbetet framåt kommer att fokuseras på att hålla i den positiva utvecklingen och på att få ännu fler företag att svara på hur de upplever kommunens service, säger Sala kommuns näringslivschef, Cissi Lööv.

- Vi börjar i år även med att mäta kundnöjdheten inom upphandlingsområdet, fortsätter hon.

Näringslivschef Cissi Lööv och samhällsbyggnadschef Lars Wedlin
Näringslivschef Cissi Lööv och samhällsbyggnadschef Lars Wedlin ser framför sig att Sala kommun ska fortsätta klättra på rankinglistan när det gäller servicen gentemot våra lokala företag.

Den nu genomförda kvalitetsmätningen, som kallas för ”Öppna jämförelser företagsklimat”, mäter myndighetsområdena bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, samt brandtillsyn. Enkätfrågorna berör sex serviceområden: Information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

När det gäller bygglov ökade NKI-värdet för Sala kommun från 76 till 80 och för brandtillsyn ökade värdet från 79 till 89.

Ett genomsnittligt (aggregerat) NKI-värde för en kommun på 74 av 100 möjliga indikerar att företagare i huvudsak är nöjda med den service som kommunerna erbjuder. Salas aggregerade värde ökade det senaste året från 77 till 78.

- Den här kvalitetsmätningen görs av frågor som är viktiga för företagen och som vi på kommunen, tillsammans med våra lokala företagare, arbetar intensivt med. Detta för att vi ska kunna ge en ännu bättre service, förklarar kommunstyrelsens ordförande Amanda Lindblad.

- Det är glädjande att våra företagare nu tycker att vi redan har blivit bättre på flera områden, fortsätter hon.

Kommunstyrelsens ordförande Amanda Lindblad
Kommunstyrelsens ordförande, Amanda Lindblad, är glad över att kommunens nära samarbete med de lokala företagen ger avtryck i kvalitetsmätningen av kommunens myndighetsutövning och service mot just företagen.

Samhällsbyggnadschef Lars Wedlin ser också flera positiva tendenser i den här kvalitetsmätningen.

- Det är roligt att se att företagen i Sala kommun uppskattar relationen vi har och servicen vi ger. Kundnöjdheten hos dem som söker bygglov fortsätter att öka, bland annat tack vare våra korta handläggningstider. Även inom miljötillsyn och livsmedelstillsyn har vi bra resultat”, säger han.

Samtidigt så finns det områden där vi på Sala kommun behöver bli bättre, till exempel markupplåtelser där NKI-värdet minskade från 84 till 72. Mätningen av hur nöjda företagare är med kommunernas service inom myndighetsutövningen har nu genomförts för tionde gången sedan 2010. I undersökningen har cirka 33.000 företagare i 205 kommuner medverkat. Mätningen genomförs i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA).

Stefan Frid från Stockholm Business Alliance
Stefan Frid, från Stockholm Business Alliance, vid en tidigare presentation i Sala av kvalitetsmätningen NKI (Nöjd Kund Index).

Du hittar hela undersökningen här: Öppna jämförelser: Företagsklimat 2022 | SKR

Kontakt

Cecilia Lööv, Näringslivschef
0224-74 76 04 cecilia.loov@sala.se