Servicemeddelande
Publicerad 2022-12-05
Uppdaterad 2024-01-05 08:32

Under perioden onsdag 7/12–fredag 16/12 kommer ishallen att hålla stängt.

Ishallen håller stängt under perioden onsdag 7/12–fredag 16/12  (t.o.m. kl. 16.00) på grund av underhåll av innertak. 

Detta gäller för både allmänhetens åkning och föreningsverksamhet.

Kontakt

Ishallen
0224–74 78 35 (dagtid), 0224–184 88 (annan tid) per.eriksson2@sala.se