StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningKritik på teknik 2022: Invånarna gillar våra parker och lekplatser
Nyhet
Publicerad 2022-10-25
Uppdaterad 2022-11-04 10:09

Sala kommun är bäst i landet på att sköta sina lekplatser och näst bäst på att sköta parkerna. Det tycker kommunens invånare i en kvalitetsenkät som 95 kommuner har deltagit i.

På uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, utförs var tredje år en enkätundersökning om hur invånarna uppfattar kommunernas service när det gäller gator, parker, vatten, avlopp, sophämtning och avfallshantering. Undersökningen heter Kritik på teknik.

I våras fick 500 slumpmässigt utvalda Salabor den här enkäten och 245 av dem valde att svara, vilket undersökningsföretaget tycker är en bra svarsfrekvens.

Högt betyg för lekmiljöer och parker

Hela 94 procent av de som svarade är nöjda med skötseln av Salas lekplatser och tillgången på lekredskap för barnen. Det gör att Sala placerar sig på förstaplats av de 95 undersökta kommunerna, före Arvika (med 90 procent nöjda invånare) och Olofström (89 procent).
- Vi har under de senaste åren jobbat medvetet och målinriktat med våra lekmiljöer. Barnen är våra vanligaste besökare i utemiljöerna och därför något vi vill prioritera, säger Sala kommuns stadsträdgårdsmästare, Kristin Hedman.
- Jag tror att pandemin gjort att vi fått upp ögonen för de fina miljöerna vi har precis runt knuten. Vi har ett speciellt arv i Sala med unika miljöer. Som hos många kommuner har vi neddragningar i budget, men försöker prioritera det som används och uppskattas mest, säger Kristin.

Dessutom är 90 procent av invånarna nöjda med hur Sala kommun sköter parkerna. Det placerar Sala på en delad andra plats tillsammans med Kungsbacka kommun. Toppar listan gör Arvika med 98 procent nöjda invånare. 

Sina kontakter med kommunen är medborgarna också ganska så nöjda med. En av fem kommuninvånare har under det senaste året varit i kontakt med kommunen i något ärende gällande gator, vägar, parker, vatten, avlopp, sophämtning eller avfallshantering. Av dessa är tre av fem positivt inställda till kontakten, medan en av fem är negativ.

Det vanligaste färdmedlet i Sala kommun är bil som nio av tio invånare uppger att de använder minst någon gång varje vecka. I landet i genomsnitt är motsvarande siffra åtta av tio.

Nio av tio invånare tycker också att det är enkelt att hitta en parkeringsplats i centrala Sala när affärerna är öppna.

Två av fem invånare är nöjda med standarden på gator och vägar i kommunen. Lika många är samtidigt missnöjda.

Bild från två lekplatser i kommunen.
Lekplatser och parker får högt betyg av invånarna i undersökningen.

Fler resultat från enkäten

  • Nio av tio invånare är nöjda med renheten på kommunens torg och trottoarer.
  • Tre av fem tillfrågade är nöjda med standarden på gång- och cykelvägarna. Här är bara en av fem missnöjd och lika många har ingen åsikt i frågan.
  • När cyklisterna fick frågan om vad de vill se för förbättringar av cykelvägarna inom Sala kommun så stod det här högst på önskelistan: Fler cykelvägar, bättre snöröjning och sandning samt bättre underhåll av gropar och ojämnheter.
  • I år är 58 procent av de tillfrågade Salaborna positiva till hur snöröjning och halkbekämpning sköts. År 2019 var den siffran 57 procent och 2016 var ännu fler, 72 procent, positiva till hur dessa saker sköttes. Som en jämförelse med andra kommuner så placerar det Sala på plats 57 av de 95 kommuner som deltog i årets undersökning.
  • Av Salaborna är 97 procent positiva till kvaliteten på kranvattnet i kommunen. Det placerar Sala på 16:e plats av de 95 kommunerna i undersökningen. 
  • Tre av fyra invånare är positiva till hur sophämtningen sköts vid deras bostäder. Samtidigt tycker 56 procent av de Salabor som är negativa till hur avfallshanteringen sköts att fulla sopbehållare är ett återkommande problem.
  • Visserligen är 83 procent av enkätdeltagarna positiva till kommunens återvinningscentral. Men det är samtidigt färre än för sex år sedan, då 92 procent var positiva. Det placerar Sala på 45:e plats av de deltagande 95 kommunerna. Det man är mest missnöjd med är att återvinningscentralen ligger för långt bort och att det är svårt att ta sig dit utan bil.
     

Kontakt

Åsa Kling, Teknisk chef
0224-74 74 01 asa.kling@sala.se

Relaterade kategorier