StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningProjekt med insatser för flyktingar från Ukraina
Nyhet
Publicerad 2022-09-28
Uppdaterad 2022-09-28 13:41

Sala kommun har fått finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF) för att genomföra ett projekt med olika insatser för de ukrainska medborgare som flytt till Sala kommun under kriget.

Projektet heter CARE - UKRAINE och riktar sig till de ukrainare som är över 18 år och bor i kommunen, oavsett om de fått boende i lägenheter i Sala eller om de bor på slussboendet på Lindgården. Tanken är att insatserna ska de dem bättre förutsättningar att komma in i samhället. Insatserna i projektet innebär bland annat att personerna får undervisning i svenska, samhällskunskap och arbetsmarknadskunskap. Det kommer även göras insatser kring frågor som rör hälsa och föräldrainformation.

Vi kommer att undersöka möjligheten att erbjuda deltagarna svenskundervisning även på kvällstid för de som har fått ett jobb och arbetar dagtid. Deltagarna kommer att erbjudas praktikplatser där en handledare som pratar ukrainska/ryska följer med under dagarna.

Vad insatserna ska bidra till

Personerna som deltar i projektet ska få hjälp att komma in i samhället, och insatserna för varje enskild person ska resultera i:

  • Ökad kunskap om den svenska arbetsmarknaden och studiesystemet.
  • Bättre förutsättningar att kunna gå in i sysselsättning, via en individuell plan.
  • Nätverk av kontakter i arbetslivet.
  • Tydlig bild av sina erfarenheter och kunskaper och hur de kan matchas mot ett yrke.
  • Plan för vad som är nästa steg efter deltagande i projektet: studier, arbete eller annan sysselsättning.
  • Större självförtroende och självkänsla.
  • Kunskap om sambandet mellan god hälsa och fysisk aktivitet.

Mål, tidplan och budget

Finansieringen från ESF är på cirka 5,4 miljoner kronor. Projektet kommer att pågå till 30 september 2023.

Målet för projektet är att utveckla konkreta arbetssätt, verktyg och metoder som kan användas av kommunen och andra för att förbättra förutsättningarna för den enskilda individen att få en värdefull sysselsättning.

Projektet är i samverkan med Svenska kyrkan. De kommer att ansvara för de olika existentiella frågor som dyker upp.

Europeiska socialfondens logotyp.
Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden.

 

Kontakt

Christina Söderström-Nilsson, Kommunstrateg
0224-74 70 12 christina.soderstromnilsson@sala.se

Relaterade tjänster