Nyhet
Publicerad 2022-09-12
Uppdaterad 2022-09-12 15:23

Under fredagen 9 september 2022 besökte näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson Sala.

Näringsministern besökte Sala fredagen den 9 september 2022. Besöket bestod i en lunch där deltagarna bland andra var lokala företagare och näringsidkare, representanter från Sala kommun och lokalmedia. Syftet med besöket för ministern var att fånga in och diskutera behov samt ta med sig synpunkter och svara på de lokala företagens frågor.

Avslappnade och nyfikna samtal

Samtalen var avspända och Karl-Petter Thorwaldsson ställde nyfikna frågor och visade på stort engagemang och kunskap för samtliga frågor som lyftes.

”Jag gillar gruvor skarpt”, sade näringsministern. Han förklarar att grunden till uttalandet är att Sverige är en gruvnation av rang med lagstiftning som möjliggör hållbar brytning av mineraler, med stor betydelse för omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Cissi Lööv, näringslivschef på Sala kommun, tycker att besöket var givande och intressant:

Ministerbesöket gav oss en unik möjlighet att prata med en viktig beslutsfattare om hur man tänker hantera avgörande frågor för näringslivet. Inte minst nu när skenande elpriser, drivmedelspriser och leveranskedjor drabbar våra lokala företag så hårt.

Niklas Hellstrand, ordförande för Företagarna i Sala, tycker att det är positivt att näringsministern får höra hur det är för företagare i kommunen:

Roligt att näringsministern kommer till Sala och får en inblick i hur det är för småföretagare i det lokala näringslivet i Sala. Med en pandemi bakom oss så vill vi att Salas företagare ska blomma upp och här behöves satsningar från Regeringen. Nysatsning och etableringar ska vara enkelt i Sala. Vi hoppas att våra medskick kan ge effekt och gynna Sala.

Många ämnen diskuterades

Under lunchen diskuterades många olika ämnen. Några av de frågor som togs upp av deltagarna på mötet var:

  • Skenande elpriser. Ministern berättade om de 90 miljarder kronor i stöd som tagits beslut om, där 50 procent går till företagen och 50 procent till hushållen. Och om att man jobbar på att frikoppla elsystemet från gasen.
  • Utmaningarna i de gröna näringarna. Ministern menade att de krispaket som nyligen levererats tagits emot väl av LRF och lantbrukarna. Och att han långsiktigt tror på och verkar för en ökad självförsörjningsgrad där lokala lantbrukare i högre grad ges möjlighet till försäljning direkt till konsument för att minska sårbarheten.
  • Kompetensförsörjningen som 7 av 10 företagare i de flesta branscher lyfter som det största tillväxthindret. Ministern nämnde satsningar på kompetenshöjning via vidareutbildningar för redan yrkesverksamma genom YH (yrkeshögskoleutbildning) med 80 procent bibehållen lön under studierna är en möjlighet där branscherna själva kan styra vilka utbildningar som behövs. Det diskuterades också hur viktigt det är att tänka helhet för att vara en attraktiv ort för ökad inflyttning, pendlingsmöjligheter, kultur och fritid, boendeformer med mera. Något som Sala kommun är väl medvetna om och jobbar aktivt med.
  • Betydelsen av den nya gruvfyndigheten som upptäckts i Sala och möjliga hinder. Ministern berättade att man jobbar på att ändra lagen för att förkorta handläggningstiden, så att prövningar sker vid endast 1 tillfälle istället för som nu vid flera.
Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister.
Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Kontakt

Cecilia Lööv, Näringslivschef
0224-74 76 04 cecilia.loov@sala.se