Nyhet
Publicerad 2022-08-31
Uppdaterad 2022-08-31 12:04

Vi vill gärna berätta mer om bakgrunden till arbetet vid Gärdesta modulskola för att kunna nyansera bilden av det här arbetet.

Det har framkommit kritik mot att arbetet med nya Gärdesta modulskola har försenats och därmed skulle ha riskerat skolstarten. Vi på Sala kommuns fastighetsenhet vill gärna berätta mer om bakgrunden för att kunna nyansera bilden av det här arbetet.

Många har bidragit

Tack vare att lokala hantverkare och övriga anlitade företag har ställt upp och skjutit på sina semestrar, samt arbetat både kvällar och helger hela sommaren, så kunde vi bli tillräckligt klara med arbetet för att skolstarten inte skulle riskeras.

Det arbete som lärarna har gjort med att packa ned och packa upp är också en bidragande orsak till att skolstarten kunde genomföras.

Gärdesta modulskolas skolgård.
Skolgården på Gärdesta modulskola, som den ser ut just nu.

Vidare har skolan haft en fantastiskt fin flyttorganisation, där en lokal flyttfirma har genomfört ett exceptionellt arbete vad gäller flytt och städ av både den gamla och den nya modulskolan.

Även vi på Fastighetsenheten har arbetat både kvällar och helger för att kunna ro det här extremt omfattande projektet i hamn; ett projekt där en ny modulskola om drygt 5 000 kvadratmeter har blivit byggd, med tillhörande mark- och infrastrukturarbeten, utifrån en extremt snäv tidsram.

Allt arbete med nya modulskolan blev inte klart till skolstarten, men tillräckligt mycket blev så pass klart att skolan fick det så kallade slutbeskedet från Sala kommuns bygglovsenhet. Slutbeskedet innebär att skolan blev godkänd och därför fick tas i bruk till skolstart. De delar som kvarstår kommer att färdigställas löpande på ett säkert sätt. Bedömningen är att detta kvarstående arbete kommer att bli klart inom de kommande veckorna.

Gärdesta modulskola.

Varför blev det då förseningar?

Jo, det ansvaret vilar på modulleverantören som inte har kunnat leverera personal, arbetsledning eller material i den omfattning som var nödvändigt. Man har där anfört semestrar som ett skäl till bristande leveranser och arbetsinsatser. Detta anser vi inte är ett hållbart skäl då man hela tiden har vetat om och lämnat anbud utifrån de premisserna, att den nya modulskolan skulle stå klar till den 1 augusti 2022.

Eftersom modulleverantören inte kunde leverera egen personal i tillräcklig omfattning eller med rätt kompetens, så anlitades de senaste veckorna istället ytterligare lokala företag från Sala. Dessa företag har också ställt upp på ett helt fantastiskt sätt och arbetet kvällar samt helger för att skolan skulle bli klar till skolstarten.

Avslutningsvis har det framförts kritik från utomstående mot att skolgården inte är bra eller färdigställd än. Dock har verksamheten själva berättat att de är mycket nöjda med den del av den nya skolgården som har hittills har hunnit bli färdigställd. När hela den nya skolgården är färdigställd kommer den att vara både större och bättre än den gamla modulskolans skolgård. Anledningen till att den nya skolgården inte har kunnat göras helt klar, är att den gamla modulskolans lokaler fortfarande står kvar på området och det är dess leverantör som har ansvaret för att de monteras ned och bortforslas snarast.

Kontakt

Hans Andersson, Fastighetschef
0224-747938 hans.andersson@sala.se